กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ 19 -27 ส.ค. 2558  เลขานุการ ชั้น 1


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมศุลกากร

“กรมศุลกากร”

ลิงค์: https://iqepi.com/32303/ หรือ
ตำแหน่ง: เลขานุการ ชั้น 1
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 10,350
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 – 27 ส.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

รายละเอียดวุฒิ : 1. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ Project on Verification to Protect the Circumvention on the Rules of Origin สังกัด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
– To coordinate and communicate on daily project activities among stakeholders of the project, such as JICA Experts from Japan in the Project Office, officers and staff in the Customs Department, staff of JICA Thailand Office and other JICA personnel, other people whom the Project deals with;
– Translate letters and document between English and Thai;
– To interpret for JICA Experts in case the Assistant attends meetings and site visits in and outside Bangkok regarding project activities;
– To work in other daily administrative works for the Project Office such as reproducing documents, making appointments for JICA Experts, arranging transportation and accommodation for project activities, arrangement of maintenance of machineries and equipment in the Project Office, assisting procurement and payment in the Project Office, dealing with phone calls and postal matters;
– To Assist in such duties that may arise from the project activities and/or as deemed necessary or as requested by the JICA Experts in the Project Office
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบทักษะการอ่าน การเขียน และการแปลความหมายจากบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ข้อสอบแบบอัตนัย)
2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบทักษะการพูด การฟัง การสื่อสารภาษาอังกฤษ ความรู้ความสามารถ บุคลิกภาพทั่วไป และทัศนคติ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

สมัครงาน กรมศุลกากร งานราชการ กรมศุลกากร รับสมัคร สอบ กรมศุลกากร2558 สอบ กรมศุลกากร 58 กรมศุลกากร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมศุลกากร :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมศุลกากร
ประกาศรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments