กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บัดนี้ –  ขอความร่วมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 13-15 เม.ย.58


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

“กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน”

ลิงค์: https://iqepi.com/30958/ หรือ
เรื่อง: ขอความร่วมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 13-15 เม.ย.58
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์

ด้วยันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2558 ถึงวันพุธที่ 15 เมษายน 2558 เป็นวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งสถานประกอบกิจการส่วนใหญ่ได้ประกาศให้เป็นวันหยุดตามประเพณีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 จึงเป็นโอกาสอันดีที่ลูกจ้างจะได้เดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัว ณ ภูมิลำเนาของตนเองในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง และร่วมกิจกรรมตามประเพณีนิยมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงขอความร่วมมือนายจ้าง ลูกจ้าง ดังนี้

1. ให้นายจ้างพิจารณาจัดให้วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2558 ถึงวันพุธที่ 15 เมษายน 2558 เป็นวันหยุดตามประเพณีในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ให้แก่ลูกจ้าง

2. สำหรังานขนส่งทางบก นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะทำงานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง หากจะให้ทำงานล่วงเวลาต้องไม่เกินวันละ 2 ชั่วโมง โดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกจ้าง และในวันทำงานถัดไปห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างเริ่ต้นทำงานก่อนครบเวลา 10 ชั่วโมง หลังสิ้นสุดากรทำงานของวันทำงานที่ล่วงมาแล้ว

3. ในการเดนิทางกลับภูมิลำเนา ขอให้ลูกจ้างใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะเดินทาง และขอให้วางแผนการเดินทางไปและกลับเพื่อความสะดวกและปลอดภัย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments