Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -23 ม.ค. 2558  สนับสนุนการจัดการงานทั่วไป,งานบรรณารักษ์,งานวิเคราะห์นโยบายและแผน,งานคลังและพัสดุ,ด้านกฎหมาย,งานวิชาการคอมพิวเตอร์,งานธุรการ

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments