งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการต่างประเทศ สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-4 มิ.ย. 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการต่างประเทศ สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน

ลิงค์: https://ehenx.com/14158/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสนับสนุนด้านการรับรองและพิธีการ,พนักงานงานวิชาการด้านนิติกร,พนักงานสนับสนุนงานด้านการจัดชื้อจัดจ้าง,พนักงานบันทึกข้อมูลระบบGFMIS
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กระทรวงการต่างประเทศ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 4 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**



กระทรวงการต่างประเทศ สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ที่ 4 / 2564

เรื่อง รับสมัครบุคคลเช้ารับการคดเลึอกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วยสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มีความ ประสงค์ จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานสนับสนุนด้านการรับรองและพิธีการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


พนักงานผู้ช่วยงานวิชาการด้านนิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานสนับสนุนงานด้านการจัดชื้อจัดจ้าง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


พนักงานบันทึกข้อมูลระบบ GFMIS

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานสนับสนุนด้านการรับรองและพิธีการ

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา


พนักงานผู้ช่วยงานวิชาการด้านนิติกร

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์


พนักงานสนับสนุนงานด้านการจัดชื้อจัดจ้าง

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา


พนักงานบันทึกข้อมูลระบบ GFMIS

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน :

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถส่งใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ 4 ทางไปรษณีย์ โดย จ่าหน้าซองถึงสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน

กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (ฝ่ายอำนวยการ) เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 – 4 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022035000

ต่อ 24179 หรือ 24178

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments