กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-1 ต.ค. 2564 รวม 9 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-1 ต.ค. 2564  รวม 9 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/15427/ หรือ
ตำแหน่ง: เภสัชกร,พยาบาลวิชาชีพ,นักเทคนิคการแพทย์,พนักงานบริการ,พนักงานเปล,พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา (โรงพยาบาลพิมาย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 1 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศโรงพยาบาลพิมาย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ด้วยโรงพยาบาลพิมาย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลพิมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เภสัชกร

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พยาบาลวิชาชีพ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักเทคนิคการแพทย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


พนักงานเปล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เภสัชกร

๑. เพศชาย/หญิง อายุ ๖๒- ๓๕ ปี
๒. ได้รับๅฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
๓. มีสุขภาพลมนุรณ์ แข็งแรง ไม่สรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
๔. สามารถอยู่นอกเวลาราชการได้
๕. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
๖. สรรักด้านงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


พยาบาลวิชาชีพ

๑. เพศหญิง อายุ ๒๒- ๓๐ ปี
๒. ได้รับปริญญาตรีพยาบาลศาสดรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอบุญาดปวะกอบ^าชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ของสภาการพยาบาล
๓. มสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
๔. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
๕. มีใจรักด้านงานบริการ ฏีมบุษยสัมพันธ์ที่ดี
๖. สามารถอยู่เวรเช้า บ่าย ดึก ได้


นักเทคนิคการแพทย์

๑. เพศขาย/หญิง
๒. อายุ ๒๒- ๓๕ ปี
๓. ได้รับวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ของสภาเทคนิคการแพทย์
๔.มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อทารทำงาน
๕.สามารถทำงานระบบเวร เช้า บ่าย ดึก ได้
๖.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
๗.มึใจรักด้านงานบริการ มีมนุบยสัมพันธที่ดี


พนักงานบริการ

๑. เพศชาย อายุ ๒๑-๓๕ ปี
๒. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
๓. มีความละเอียด รอบคอบ ร่างกายแข็งแรง
๔. สามารถอยู่เวรนอกเวลาราชการได้


พนักงานเปล

๑. เพศชาย อายุ ๒๐- ๓๕ ปี
๒. ได้รับวุฒิประกาศนึยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
๓. มีจิตบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้
๔. สามารถทำงานระบบเวร เช้า บ่าย ดึก ได้


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

๑. เพศหญิง อายุ ๒๐- ๓๕ ปี
๒. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
๓. มีจิตบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้
๔. สามารถทำงานระบบเวร เช้า บ่าย ดึก ได้

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงสาธารณสุข  :

ผู้ประสงค์จะสมัคร

**ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง**
ได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ชั้น G อาคารผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลพิมาย โรงพยาบาลพิมาย ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 – 1 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.044471511

ต่อ 314 , 103

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments