Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากร ภาค 3 เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-24 ม.ค. 2566 รวม 22 อัตรา,

กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากร ภาค 3 ลิงค์: https://ehenx.c […]

Categories
งานราชการอื่นๆ

ป.ป.ส. สํานักงานป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดภาค 3 เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-6 ต.ค. 2565 รวม 16 อัตรา,

ป.ป.ส. สํานักงานป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดภาค 3 ลิงค์: […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 ก.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคต […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ส.ค. -24 ส.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคต […]

Categories
งานราชการอื่นๆ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 ส.ค. 24 ส.ค. 2564 เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 ส.ค. 2564

“สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดร […]