Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กกพ. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 พ.ย. 2565

กกพ. ลิงค์: https://ehenx.com/17760/ หรือ ตำแหน่ง: เจ้า […]

Categories
งานราชการอื่นๆ

ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 ต.ค. 2565 รวม 13 อัตรา,

ป.ป.ส. ลิงค์: https://ehenx.com/17648/ หรือ ตำแหน่ง: เจ […]

Categories
งานราชการอื่นๆ

ป.ป.ส. สํานักงานป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดภาค 3 เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-6 ต.ค. 2565 รวม 16 อัตรา,

ป.ป.ส. สํานักงานป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดภาค 3 ลิงค์: […]

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 ก.ย. -30 ก.ย. 2565 รวม 200 อัตรา,

กรมที่ดิน ลิงค์: https://ehenx.com/17480/ หรือ ตำแหน่ง: […]

Categories
งานราชการอื่นๆ

ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 ส.ค. 2565 รวม 250 อัตรา,

ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลิงค์: http […]

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ก.ย. -8 ก.ย. 2565

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ลิงค์: https://ehenx.com/17476/ ห […]

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-31 ส.ค. 2565 รวม 30 อัตรา,

กองทัพอากาศ ลิงค์: https://ehenx.com/17474/ หรือ ตำแหน่ […]