Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-22 ธ.ค. 2565

กรมเจ้าท่า ลิงค์: https://ehenx.com/17969/ หรือ ตำแหน่ง […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 พ.ย. -29 พ.ย. 2565

กรมท่าอากาศยาน ลิงค์: https://ehenx.com/17867/ หรือ ตำแ […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง สำนักงานเลขานุการกรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ต.ค. -4 พ.ย. 2565

กรมประมง สำนักงานเลขานุการกรม ลิงค์: https://ehenx.com/ […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ส.ค. -5 ส.ค. 2565

“กรมสรรพสามิต “ ลิงค์: https://ehenx.com/17 […]

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 มี.ค. -20 เม.ย. 2565

“สำนักงบประมาณ “ ลิงค์: https://ehenx.com/1 […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มี.ค. -31 มี.ค. 2565

“กรมประมง “ ลิงค์: https://ehenx.com/16393/ […]

Categories
งานราชการอื่นๆ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ม.ค. 2565

“สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ “ ลิงค […]

Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-14 ม.ค. 2565

“กระทรวงการต่างประเทศ “ ลิงค์: https://ehen […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-6 ม.ค. 2565

“สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง “ ลิงค์: https://e […]