สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 มี.ค. -20 เม.ย. 2565

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 มี.ค. -20 เม.ย. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงบประมาณ

ลิงค์: https://ehenx.com/16524/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 11,500-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 มี.ค. – 20 เม.ย. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงบประมาณ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ด้วยสำนักงบประมาณ จะดำเนินการคัดเลือกคนพิการ (ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย) เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๑ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จึงประกาศ รับสมัครคัดเลือกคนพิการ (ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย) เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
  2. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft Office

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงบประมาณ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. – 20 เม.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงบประมาณ

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments