Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป พนักงานรัฐวิสาหกิจ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและคว ามมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ม.ค. -31 ม.ค. 2563 รวม 22 อัตรา,

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

"กระทรวงการพัฒนาสังคมและคว ามมั่นคงของมนุษย์ "

ลิงค์: https://ehenx.com/6076/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม,พนักงานบันทึกข้อมูล,พนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ,นักวิชาการเงินและบัญชี,พนักงานบริการ,พนักงานบันทึกข้อมูล,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่: สงขลา,ขอนแก่น,ชลบุรี,เชียงราย,นครราชสีมา,นนทบุรี,พิษณุโลก,ลำปาง,ลำพูน,สุราษฎร์ธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ม.ค. – 31 ม.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 27 พ.ย. -19 ธ.ค. 2562 รวม 21 อัตรา,

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

"กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ "

ลิงค์: https://ehenx.com/5835/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด,เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม,เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการพัสดุ,นักจัดการงานทั่วไป,นักพัฒนาสังคม,นักสังคมสงเคราะห์
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-16,500
อัตราว่าง: 21
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 พ.ย. – 19 ธ.ค. 2562
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ก.พ. -1 มี.ค. 2562 รวม 13 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”

ลิงค์: https://ehenx.com/2174/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ,เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม,พนักงานบริการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักสังคมสงเคราะห์,พนักงานบันทึกข้อมูล,เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ,
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: ลำพูน,ชลบุรี,เชียงราย,นครราชสีมา,นนทบุรี,พิษณุโลก,ลำปาง,ศรีสะเกษ,สุราษฎร์ธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ก.พ. – 1 มี.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 ธ.ค. -18 ม.ค. 2562 รวม 165 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์”

ลิงค์: https://ehenx.com/1646/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม165อัตรา,นักทัณฑวิทยา,นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ,เจ้าพนักงานราชทัณฑ์,เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,840-16,500
อัตราว่าง: 165
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ธ.ค. – 18 ม.ค. 2562
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ก.ค. -19 ก.ค. 2561 รวม 8 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ลิงค์: https://iqepi.com/44878/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม,นักพัฒนาสังคม,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ,นักสังคมสงเคราะห์,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี,นครราชสีมา,นนทบุรี,ลำปาง,ลำพูน
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ก.ค. – 19 ก.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 พ.ย. -22 พ.ย. 2560 รวม 24 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลิงค์: https://iqepi.com/41873/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ,นักสังคมสงเคราะห์,พนักงานบริการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา*,ปริญญาตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 24
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี,ขอนแก่น,ชลบุรี,เชียงราย,นครราชสีมา,พิษณุโลก,ลำปาง,ลำพูน,สุราษฎร์ธานี ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 พ.ย. – 22 พ.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 เม.ย. -28 เม.ย. 2560 รวม 19 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลิงค์: https://iqepi.com/38364/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม,นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 19
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี,ขอนแก่น,เชียงราย,นครราชสีมา,นนทบุรี,พิษณุโลก,ลำปาง,ลำพูน,ศรีสะเกษ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 เม.ย. – 28 เม.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •