กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ก.ค. -19 ก.ค. 2561 รวม 8 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ลิงค์: https://iqepi.com/44878/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม,นักพัฒนาสังคม,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ,นักสังคมสงเคราะห์,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี,นครราชสีมา,นนทบุรี,ลำปาง,ลำพูน
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ก.ค. – 19 ก.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรปะเภททั่วไป (ส่วนภูมิภาค) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
 1. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
 2. นักพัฒนาสังคม
 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 4. เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ
 5. นักสังคมสงเคราะห์
 6. พนักงานบริการ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

แต่ละจังหวัดมีรายละเอียดไม่เหมือนกันโปรดดูในประกาศรับสมัครเพิ่มเติม ดาวน์โหลดที่ลิงค์ด้านล่าง

เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม

สำเร็จการศึกษาประกาศนียับตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

นักพัฒนาสังคม

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี

เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

นักสังคมสงเคราะห์

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

พนักงานบริการ

สำเร็จการศึกษาประกาศนียับตรมัธยมศึกษาตอนต้น

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 – 19 กรกฎาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments