กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ก.พ. -1 มี.ค. 2562 รวม 13 อัตรา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ก.พ. -1 มี.ค. 2562 รวม 13 อัตรา

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลิงค์: https://ehenx.com/2174/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ,เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม,พนักงานบริการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักสังคมสงเคราะห์,พนักงานบันทึกข้อมูล,เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ,
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: ลำพูน,ชลบุรี,เชียงราย,นครราชสีมา,นนทบุรี,พิษณุโลก,ลำปาง,ศรีสะเกษ,สุราษฎร์ธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ก.พ. – 1 มี.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)

ด้วย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเืพ่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานรากชารทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น-ม.ปลาย


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักสังคมสงเคราะห์

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานบันทึกข้อมูล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ

ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์


เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา


พนักงานบริการ

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น-ม.ปลาย


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการเงินและบัญชี หรือสาขาบริหารธุรกิจ


นักสังคมสงเคราะห์

ได้รับปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์


พนักงานบันทึกข้อมูล

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย


เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ

ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบ ดาวน์โหลดที่ลิงค์ด้านล่าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 – 1 มีนาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments