กระทรวงการพัฒนาสังคมและคว ามมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ม.ค. -31 ม.ค. 2563 รวม 22 อัตรา,

กระทรวงการพัฒนาสังคมและคว ามมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ม.ค. -31 ม.ค. 2563 รวม 22 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

"กระทรวงการพัฒนาสังคมและคว ามมั่นคงของมนุษย์ "

ลิงค์: https://ehenx.com/6076/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม,พนักงานบันทึกข้อมูล,พนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ,นักวิชาการเงินและบัญชี,พนักงานบริการ,พนักงานบันทึกข้อมูล,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่: สงขลา,ขอนแก่น,ชลบุรี,เชียงราย,นครราชสีมา,นนทบุรี,พิษณุโลก,ลำปาง,ลำพูน,สุราษฎร์ธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ม.ค. – 31 ม.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)

ด้วยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเืพ่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (ส่วนภูมิภาค) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานบันทึกข้อมูล

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานธุรการ

ประเภท : บริการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักวิชาการเงินและบัญชี

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานบริการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.


พนักงานบันทึกข้อมูล

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประเภท : เทคนิ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา


พนักงานบันทึกข้อมูล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา


พนักงานธุรการ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา


เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคหกรรมทั่วไป หรือ สาขาอาหารและโภชนาการ


นักวิชาการเงินและบัญชี

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาการเงิน


พนักงานบริการ

  1. มัธยมศึกษาตอนปลาย
  2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

พนักงานบันทึกข้อมูล

ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและคว ามมั่นคงของมนุษย์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 – 31 มกราคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการพัฒนาสังคมและคว ามมั่นคงของมนุษย์

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments