• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 มิ.ย. -13 ก.ค. 2563

  ฝากประชาสัมพันธ์

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  "สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี"

  ลิงค์: https://ehenx.com/9082/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน(ด้านพิธีการ),เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน(ด้านประสานงานการเมือง),เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
  อัตราว่าง: 5
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 มิ.ย. – 13 ก.ค. 2563
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ,  พนักงานรัฐวิสาหกิจ

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 ก.พ. -18 มี.ค. 2563

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

  "สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี "

  ลิงค์: https://ehenx.com/6249/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 9,400-16,500
  อัตราว่าง: 4
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ก.พ. – 18 มี.ค. 2563
  **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -12 ก.ค. 2562

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี”

  ลิงค์: https://ehenx.com/3052/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเผยแพร่,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน(ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์),เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน(ด้านพิธีการ),เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าพนักงานธุรการ
  ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
  อัตราว่าง: 8
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.ค. – 12 ก.ค. 2562
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 11 ธ.ค. -9 ม.ค. 2562 รวม 5 อัตรา

  title=สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี”

  ลิงค์: https://ehenx.com/1556/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
  อัตราเงินเดือน: 9,400-19,250
  อัตราว่าง: 5
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 ธ.ค. – 9 ม.ค. 2562
  **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 พ.ย. -14 พ.ย. 2561

  title=สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี”

  ลิงค์: https://ehenx.com/1108/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่รับรอง,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
  อัตราว่าง: 4
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 พ.ย. – 14 พ.ย. 2561
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 มี.ค. -29 มี.ค. 2560

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี”

  ลิงค์: https://iqepi.com/37548/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
  ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
  อัตราว่าง: 2
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 มี.ค. – 29 มี.ค. 2560
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 27 ม.ค. -17 ก.พ. 2560 |

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

  ลิงค์: https://iqepi.com/37078/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
  อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
  อัตราว่าง: 3
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ม.ค. – 17 ก.พ. 2560
  **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกรุงเทพมหานคร

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ

  ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านพิธีการ)
  อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  ๒. งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี รวมถึงการแปลข้อความบรรยายการแสดงทางวัฒนธรรมที่ใช้ในการจัดงานเลี้ยงรับรองอาคันตุกะของรัฐบาล
  ๓. รวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลพื้นฐาน วัฒนธรรม และค่านิยม แล้วนำมากำหนดท่าทีในการแสดงอัธยาศัยของนายกรัฐมนตรี และการกำหนดรูปแบบ วิธีการ ในการดำเนินงานอันจะเป็นการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับต่างประเทศ
  ๔. การต้อนรับ/รับรอง และดูแลประมุข ผู้นำ หัวหน้ารัฐบาลและบุคคลสำคัญชาวต่างประเทศในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยตามหลักเกณฑ์การเยือน และไม่เป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล หรือ แขกของนายกรัฐมนตรี
  ๕. การทำหน้าที่พิธีกรภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษในงานพิธีการต่าง ๆ เช่น พิธีลงนามความตกลง งานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการ และงานสโมสรสันนิบาตฯ
  ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายภายในกรอบลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ที่ ก.พ. กำหนด
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานพิธีการ
  – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  – ความรู้ในการเขียนและแปลภาษาอังกฤษ


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านประสานงานการเมือง)
  อัตราเงินเดือน : 17,500–19,250 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑.ด้านการปฏิบัติการ
  ๑) ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง และร่างหนังสือเพื่อเสนอความเห็นทางวิชาการและทางการเมือง ในภารกิจด้านกิจการรัฐสภา เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับงานคณะกรรมาธิการ ร่างพระราชบัญญัติ ญัตติ กระทู้ถาม ข้อหารือ และงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานของรัฐสภา เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  ๒) ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง และร่างหนังสือเพื่อเสนอความเห็นทางวิชาการและ ทางการเมืองต่อนายกรัฐมนตรีในงานที่เกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรทางการเมือง และองค์กรที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิรูปกฎหมาย
  ๓) จัดทำประเด็นความเห็นประกอบการจัดทำแผนนิติบัญญัติและเร่งรัดติดตามการดำเนินการตามแผนนิติบัญญัติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมถึงดำเนินการสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำแผนนิติบัญญัติ
  ๔) ติดตามและจัดทำรายงานความคืบหน้า รวมถึงปัญหาอุปสรรคร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมถึงจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัย
  ๕) จัดทำหนังสือเชิญประชุม หนังสือเชิญผู้ชี้แจง หนังสือเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการประชุม และหนังสือราชการอื่น ๆ รวมถึงจัดเตรียมการประชุม จัดทำระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบ การประชุม จดบันทึกการประชุม เรียบเรียงและสรุปผลการประชุม จัดระบบและรวบรวมข้อมูลเอกสารการประชุม
  ๒.ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ จัดทำแผนงาน/โครงการ บริหารจัดการเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด และสรุปประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
  ๓.ด้านการประสานงาน
  ๑) ประสานการทำงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ
  ๒) ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกิจการรัฐสภา งานแผนนิติบัญญัติ งานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรทางการเมือง รวมถึงงานการประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ๓) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  ๔.ด้านการบริการ
  ให้ข้อมูล คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเกี่ยวกับงานด้านกิจการรัฐสภาในเบื้องต้น รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่บุคคลหรือหน่วยงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาล
  – ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ด้านนิติบัญญัติ และกิจการรัฐสภา

  สมัครงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี งานราชการ กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัคร สอบ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี2560 สอบ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 60 ehenbook.com สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี :online  

  ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 27 ม.ค. -17 ก.พ. 2560 |

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

  ลิงค์: https://iqepi.com/37076/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
  อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
  อัตราว่าง: 3
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ม.ค. – 17 ก.พ. 2560
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกรุงเทพมหานคร

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ

  ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านพิธีการ)
  อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  ๒. งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี รวมถึงการแปลข้อความบรรยายการแสดงทางวัฒนธรรมที่ใช้ในการจัดงานเลี้ยงรับรองอาคันตุกะของรัฐบาล
  ๓. รวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลพื้นฐาน วัฒนธรรม และค่านิยม แล้วนำมากำหนดท่าทีในการแสดงอัธยาศัยของนายกรัฐมนตรี และการกำหนดรูปแบบ วิธีการ ในการดำเนินงานอันจะเป็นการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับต่างประเทศ
  ๔. การต้อนรับ/รับรอง และดูแลประมุข ผู้นำ หัวหน้ารัฐบาลและบุคคลสำคัญชาวต่างประเทศในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยตามหลักเกณฑ์การเยือน และไม่เป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล หรือ แขกของนายกรัฐมนตรี
  ๕. การทำหน้าที่พิธีกรภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษในงานพิธีการต่าง ๆ เช่น พิธีลงนามความตกลง งานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการ และงานสโมสรสันนิบาตฯ
  ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายภายในกรอบลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ที่ ก.พ. กำหนด
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานพิธีการ
  – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  – ความรู้ในการเขียนและแปลภาษาอังกฤษ


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านประสานงานการเมือง)
  อัตราเงินเดือน : 17,500–19,250 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑.ด้านการปฏิบัติการ
  ๑) ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง และร่างหนังสือเพื่อเสนอความเห็นทางวิชาการและทางการเมือง ในภารกิจด้านกิจการรัฐสภา เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับงานคณะกรรมาธิการ ร่างพระราชบัญญัติ ญัตติ กระทู้ถาม ข้อหารือ และงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานของรัฐสภา เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  ๒) ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง และร่างหนังสือเพื่อเสนอความเห็นทางวิชาการและ ทางการเมืองต่อนายกรัฐมนตรีในงานที่เกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรทางการเมือง และองค์กรที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิรูปกฎหมาย
  ๓) จัดทำประเด็นความเห็นประกอบการจัดทำแผนนิติบัญญัติและเร่งรัดติดตามการดำเนินการตามแผนนิติบัญญัติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมถึงดำเนินการสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำแผนนิติบัญญัติ
  ๔) ติดตามและจัดทำรายงานความคืบหน้า รวมถึงปัญหาอุปสรรคร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมถึงจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัย
  ๕) จัดทำหนังสือเชิญประชุม หนังสือเชิญผู้ชี้แจง หนังสือเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการประชุม และหนังสือราชการอื่น ๆ รวมถึงจัดเตรียมการประชุม จัดทำระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบ การประชุม จดบันทึกการประชุม เรียบเรียงและสรุปผลการประชุม จัดระบบและรวบรวมข้อมูลเอกสารการประชุม
  ๒.ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ จัดทำแผนงาน/โครงการ บริหารจัดการเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด และสรุปประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
  ๓.ด้านการประสานงาน
  ๑) ประสานการทำงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ
  ๒) ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกิจการรัฐสภา งานแผนนิติบัญญัติ งานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรทางการเมือง รวมถึงงานการประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ๓) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  ๔.ด้านการบริการ
  ให้ข้อมูล คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเกี่ยวกับงานด้านกิจการรัฐสภาในเบื้องต้น รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่บุคคลหรือหน่วยงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาล
  – ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ด้านนิติบัญญัติ และกิจการรัฐสภา

  สมัครงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี งานราชการ กรุงเทพมหานคร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัคร สอบ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี2560 สอบ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 60 ehenbook.com สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี :online  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 6 มี.ค. 2560

  ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ธ.ค. -21 ธ.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,พนักงานพิธีการ

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

  “สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี”

  ลิงค์: https://iqepi.com/36581/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,พนักงานพิธีการ
  ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
  อัตราว่าง: 3
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ธ.ค. – 21 ธ.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกรุงเทพมหานคร

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ

  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางคอมพิวเตอร์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ทำหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดของงานตามที่ได้รับมอบหมาย จัดระบบและเขียน คำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ทดสอบความ ถูกต้องของชุดคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาด ก่อนส่ง คำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ให้คำแนะนำปรึกษา ตรวจสอบ แก้ไขระบบการทำงานของ เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  ๑. ความรู้ในการเขียนคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ทำงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ๒. ความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล ๓. ความรู้ความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ของตำแหน่ง
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (อัตนัย) และสอบสัมภาษณ์

  – ทักษะ

  – สมรรถนะ
  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับ ที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้รับคะแนนประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้ เลขประจำตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


  ชื่อตำแหน่ง : พนักงานพิธีการ
  อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานให้บริการ และอำนวยความสะดวกในงานพิธีการและการประชุมต่าง ๆ ที่มีผู้บริหารระดับสูงเป็นประธาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  ๑. มีความรู้หรือประสบการณ์ในงานบริการ และงานด้านอื่นๆ ที่หน่วยงานพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม ๒. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน(อัตนัย) และสอบสัมภาษณ์

  – ทักษะ

  – สมรรถนะ
  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับ ที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้รับคะแนนประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้ เลขประจำตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

  สมัครงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี งานราชการ กรุงเทพมหานคร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัคร สอบ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี2559 สอบ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 59 ehenbook.com สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 |