Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-2 ส.ค. 2565 รวม 7 อัตรา,

“กระทรวงสาธารณสุข “ ลิงค์: https://ehenx.co […]

Categories
breaking news งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ก.ค. -26 ก.ค. 2565

“กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ & […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ก.ค. -27 ก.ค. 2565

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึก […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ก.ค. -25 ก.ค. 2565

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ก.ค. -2 ส.ค. 2565

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ก.ค. -22 ก.ค. 2565

“กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธาน […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ก.ค. -25 ก.ค. 2565

“กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร & […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-20 ก.ค. 2565

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหั […]