Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ก.ค. -25 ก.ค. 2565

กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

ลิงค์: https://ehenx.com/17292/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ชุมพร (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ก.ค. – 25 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดชุมพร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดชุมพร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงาน ราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ ของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ จีงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการพัสดุ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้[ม,ตากว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือ ทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิขาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอีเล็กทรอนิคส์ ทางไฟฟ้า และอีเล็กทรอนิคส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ด้งกล่าวข้างต้น
– ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใม่ตํ่ากว่านี้ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี หรือ ทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอีเล็กทรอนิคส์ ทางไฟฟ้า และอีเล็กทรอนิคส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าวข้างต้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ ชี่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของ พัสดุ เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาชื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ การวาง ระบบเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

นักวิชาการพัสดุ

การประเมินครั้งที่ ๑ –    ความรู้ความสามารถทั่วไป –    ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
การประเมินครั้งที่ ๒ -ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 – 25 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

แผนที่ file 1

Comments

comments