คลังเก็บป้ายกำกับ: ลพบุรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบ 6 ก.พ. -10 ก.พ. 2560 |

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลิงค์: https://iqepi.com/37184/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีลพบุรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

 

สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานราชการ ลพบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร สอบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2560 สอบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 60 ehenbook.com สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-7 ก.พ. 2560 |

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://iqepi.com/37183/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน,เภสัชกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,เฉพาะ
อัตราเงินเดือน: 11,500-19,250
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 ก.พ. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**รพ.พระนารายณ์มหาราชตาก

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน(รพ.พระนารายณ์มหาราช)
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง


ชื่อตำแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ(รพ.พระนารายณ์มหาราช)
อัตราเงินเดือน : 15,800-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

สมัครงาน กระทรวงสาธารณสุข งานราชการ ลพบุรี กระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร สอบ กระทรวงสาธารณสุข2560 สอบ กระทรวงสาธารณสุข 60 ehenbook.com กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงสาธารณสุข คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 ม.ค. -28 ก.พ. 2560 |รวม 299 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ

ลิงค์: https://iqepi.com/36918/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม 299 อัตรา
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 299
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร,เชียงใหม่,นครปฐม,นครสวรรค์,ประจวบคีรีขันธ์,พิษณุโลก,ลพบุรี,สงขลา,สุราษฎร์ธานี,อุดรธานี,อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ม.ค. – 28 ก.พ. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองทัพอากาศกรุงเทพมหานคร

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2560

ด้วยกองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน นายทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร ลูกจ้างและพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2560 จำนวน 299 อัตรา รายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.1 บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 18 อัตรา โดยมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาและสาขาวิชาที่กำหนด ตามผนวก ก. ดังนี้

1.1.1 ระดับปริญญาโท 1 อัตรา

1.1.2 ระดับปริญญาตรี 17 อัตรา

1.2 บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 281 อัตรา โดยมีคุณวุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และสาขาวิชาที่กำหนด ตามผนวก ข ดังนี้

1.1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 24 อัตรา

1.2.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 126 อัตรา

1.2.3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 20 อัตรา

1.2.4 ระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 111 อัตรา

คุณวุฒิแต่ละตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. นายทหารพัฒนากำลังพล
 2. นายทหารสืบสวนสอบสวนพิเศษ
 3. นายทหารตรวจสอบ
 4. นายทหารวิทยาการ
 5. นายทหารกิจการอาเซียน
 6. นายทหารประกันคุณภาพการศึกษา
 7. นายทหารประมวลผล
 8. นายทหารสังคมสงเคราะห์
 9. ครูภาษา
 10. นายทหารแผนและควบคุมสถานภาพกำลังพลสำรอง
 11. นายทหารการกำลังพลสำรอง
 12. นายทหารปฏิบัติการสรรหา
 13. นายทหารการจัดและอัตรา
 14. นายทหารภาษา
 15. นายทหารนิทรรศการ
 16. นายทหารเวชสารสนเทศ
 17. เจ้าหน้าที่เวชสารสนเทศ
 18. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
 19. เจ้าหน้าที่ลำเลียง
 20. พยาบาล
 21. เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศยานอุบัติเหตุ
 22. พยาบาล
 23. เจ้าหน้าที่สันทัดงาน
 24. เสมียนการเงิน
 25. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ
 26. เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรมประยุกต์
 27. เจ้าหน้าที่สนับสนุนทางเทคนิค
 28. เจ้าหน้าที่สนับสนุนและซ่อมบำรุงโปรแกรม
 29. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสงครามไซเบอร์
 30. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมโปรแกรมประยุกต์
 31. เจ้าหน้าที่โปรแกรมระบบข้อมูล
 32. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 33. เจ้าหน้าที่กรรมวิธีข้อมูล
 34. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
 35. เจ้าหน้าที่บริหารกำลังพล
 36. เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและสัญญา
 37. ช่างถ่ายรูปทางอากาศ
 38. เจ้าหน้าที่ถ่ายรูป
 39. เจ้าหน้าที่จัดหา
 40. เจ้าหน้าที่การภาพ
 41. เจ้าหน้าที่เครื่องมือ
 42. เจ้าหน้าที่ตรวจทดลอง
 43. เจ้าหน้าที่แผนแบบ
 44. เจ้าหน้าที่สถิติและวิเคราะห์
 45. เจ้าหน้าที่บริหารกำลังพล
 46. เจ้าหน้าที่เครื่องช่วยฝึก
 47. ช่างซ่อมบำรุง
 48. ช่างเทคนิค
 49. ช่างไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์
 50. ช่างติดตั้งและซ่อมบำรุง
 51. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
 52. เจ้าหน้าที่ควบคุมการส่งกำลัง
 53. ช่างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
 54. ช่างซ่อมบำรุงเครือข่าย
 55. ช่างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ประกอบ
 56. เจ้าหน้าที่ประกอบและตกแต่ง
 57. เจ้าหน้าที่แบบแผน
 58. เจ้าหน้าที่สถาปัตยกรรมและประมาณราคา
 59. เจ้าหน้าที่สำรวจและแผนผัง
 60. เจ้าหน้าที่เครื่องทุ่นแรง
 61. พลขับรถ
 62. เจ้าหน้าที่เขียนแบบเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องใช้
 63. ช่างเทคนิค
 64. ช่างอาวุธ
 65. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
 66. ช่างเทคนิค
 67. เสมียน
 68. เสมียน
 69. สูทกรรม
 70. เจ้าหน้าที่สูทกรรม
 71. เจ้าหน้าที่บริการจัดเลี้ยง
 72. เจ้าหน้าที่ประกอบอาหาร
 73. ผู้บังคับหมู่สูทกรรม
 74. เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์
 75. เจ้าหน้าที่ประสานการวิจัย
 76. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย
 77. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสรรหา
 78. เจ้าหน้าที่ยุทธการและการข่าว
 79. เจ้าหน้าที่พัสดุ
 80. เจ้าหน้าที่บัญชีคุมพัสดุ
 81. เจ้าหน้าที่เอกสารบัญชีคุม
 82. เจ้าหน้าที่คลัง
 83. เจ้าหน้าที่บัญชีคุมและสถิติ
 84. เจ้าหน้าที่สรรพาวุธ
 85. เจ้าหน้าที่พลาธิการ
 86. เจ้าหน้าที่เกียกกาย
 87. เจ้าหน้าที่สวัสดิการ
 88. เจ้าหน้าที่พัสดุเชื้อเพลิง
 89. เจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
 90. เจ้าหน้าที่การข่าว
 91. เจ้าหน้าที่ยกกระบัตร
 92. เจ้าหน้าที่การสงเคราะห์
 93. เจ้าหน้าที่อาชีวสงเคราะห์
 94. เจ้าหน้าที่กำลังพล
 95. เจ้าหน้าที่พัสดุการแพทย์
 96. เจ้าหน้าที่สงกำลังบำรุง
 97. เจ้าหน้าที่จัดสถานที่
 98. เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารอากาศหญิง
 99. เจ้าหน้าที่ภาษา
 100. นักดนตรี

สมัครงาน กองทัพอากาศ งานราชการ กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร,เชียงใหม่,นครปฐม,นครสวรรค์,ประจวบคีรีขันธ์,พิษณุโลก,ลพบุรี,สงขลา,สุราษฎร์ธานี,อุดรธานี,อุบลราชธานี กองทัพอากาศ รับสมัคร สอบ กองทัพอากาศ2560 สอบ กองทัพอากาศ 60 ehenbook.com กองทัพอากาศ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพอากาศ :online
สอบวันที่: 27 มี.ค. 2560
ประกาศผลสอบ: 18 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ กองทัพอากาศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

 


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 ม.ค. -13 ม.ค. 2560 |100 อัตรา,นายทหารประทวน,อัตรา ส.อ.

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ลิงค์: https://iqepi.com/36756/ หรือ
ตำแหน่ง: 100 อัตรา,นายทหารประทวน,อัตรา ส.อ.
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 100
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษลพบุรี

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนาทหารประทวน

1. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำนวน 100 อัตรา (รุ่นที่ 1) ดังนี้

2. คุณสมบัติทั่วไป

2.1 ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ซึ่งเคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ (มี สด.8 หรือ สด.3 แล้ว) หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสุตรนักศึกษาวิชาทหาร 3 ปีขึ้นไป (ได้ สด.8 หรือ สด.3 แล้ว) โดยมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2542 ถึงัวนที่ 13 มกราคม 2532)

2.2 สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับระเบียนแสดงผลการเรียนมายื่นในวันรับสมัคร

2.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวนตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.2507 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

2.4 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และ บิดา มารดา มีสัญชาติไทย

อ่านต่อในประกาศดาวน์โหลดที่ลิงค์ด้านล่าง

3. ข้อกำหนด

*3.1ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 2.2 จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

3.2 เมื่อได้รับการบรรจุตามข้อ 3.1 แล้วจะต้องเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรปรับพื้นฐานนักรบพิเศษ เป็นเวลา 8 สัปดาห์

3.3 กรณีตรวจพบประวัติเสียเกี่ยวกับยาเสพติด หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จะให้ออกจากราชการ

4. คุณสมบัติเฉาพะเพิ่มเติม

4.1 มีคามสามารถด้านการใช้คอมพิเวตอร์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำรหับงานกราฟิก ตกแต่งภาพ, โปรแกรมมัลติมีเดีย เพื่อใช้ในการผลิตสื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ์

4.2 มีความสามารถด้านการขับขี่ยานยนต์ และปรนนิบัติบำรุง

4.3 มีความสามารถด้านการขับรอ้งเพลงไทยลูกทุ่ง, เพลงพื้นบ้าน หรือใช้เครื่องดนตรีประเภทต่างๆ ได้ดี

4.4 มีความสามารถด้านภาษาประเทศเพื่อนบ้าน

4.5 มีความสามารถทางด้านกีฬาทุกประเภท

สมัครงาน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ งานราชการ ลพบุรี หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัคร สอบ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ2559 สอบ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 59 ehenbook.com หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ :ตนเอง  
สอบวันที่: 24 ม.ค. 2560
ประกาศผลสอบ: 1 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ธ.ค. -16 ธ.ค. 2559 |พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”

ลิงค์: https://iqepi.com/36573/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีลพบุรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

 

สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานราชการ ลพบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร สอบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2559 สอบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 59 ehenbook.com สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 พ.ย. -25 พ.ย. 2559 |พนักงานราชการทั่วไป(ครู)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”

ลิงค์: https://iqepi.com/36471/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานราชการทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีลพบุรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

 

สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานราชการ ลพบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร สอบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2559 สอบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 59 ehenbook.com สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ย. -6 ก.ย. 2559 |พยาบาลวิชาชีพ

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กระทรวงสาธารณสุข

“กระทรวงสาธารณสุข”

ลิงค์: https://iqepi.com/35839/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.ย. – 6 ก.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุขลพบุรี

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ

สมัครงาน กระทรวงสาธารณสุข งานราชการ ลพบุรี กระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร สอบ กระทรวงสาธารณสุข2559 สอบ กระทรวงสาธารณสุข 59 ehenbook.com กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงสาธารณสุข คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 เปิดรับสมัครสอบ 23 ส.ค. -11 ต.ค. 2559 |ทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร) รุ่นที่ 27 (เร็วๆ นี้)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กองพันจู่โจม

“กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3”

ลิงค์: https://iqepi.com/35813/ หรือ
ตำแหน่ง: ทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร) รุ่นที่ 27 (เร็วๆ นี้)
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 10,000-12,700
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ส.ค. – 11 ต.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3ลพบุรี

กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เตรียมเปิดรับสมัครสอบ

ชายไทย การศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อายุระหว่าง 18-25 ปี (เกิด พ.ศ.2533-2540) มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง ใจถึง คัดเลือกเป็น “ทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร) รุ่นที่ 26 (จำนวน 115 นาย)

เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 ถึง 11 ต.ค. 59

สถานที่รับสมัคร กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ :กองพันจู่โจม ค่ายเอราวัณ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ. ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 036 – 412668 , ทหาร : 37724 , 37725 โทรมือถือ : 084 – 8798105 , 089 – 0902004

สมัครงาน กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 งานราชการ ลพบุรี กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 รับสมัคร สอบ กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 32559 สอบ กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 59 ehenbook.com กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 ส.ค. -30 ส.ค. 2559 |นักพัฒนาสังคม,นักวิชาการเงินและบัญชี

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

“กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”

ลิงค์: https://iqepi.com/35801/ หรือ
ตำแหน่ง: นักพัฒนาสังคม,นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ส.ค. – 30 ส.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลพบุรี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

สมัครงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ งานราชการ ลพบุรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัคร สอบ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์2559 สอบ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 59 ehenbook.com กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 2 ก.ย. 2559
สอบวันที่: 12 ก.ย. 2559
ประกาศผลสอบ: 28 ก.ย. 2559

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •