สำนักอุทยานแห่งชาติ ปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่งป้องกัน#Covid_19


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักอุทยานแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/6480/ หรือ
เรื่อง: ปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่งป้องกัน#Covid_19


สำนักอุทยานแห่งชาติ ปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่ง ป้องกัน #Covid_19

ประกาศปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่ง เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด
ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศยกเลิก

จากเฟสบุ๊คของสำนักอุทยานแห่งชาติ แจ้งว่า “ปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่ง เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด
ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศยกเลิก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– – Important Notice – –

All National Parks and Forest Parks in Thailand are
Closed from 25 March 2020

(Closure has been implemented to reduce the spread of COVID-19)

————
กรณี การขอคืนเงิน/ขอเลื่อนการจองที่พัก
หากนักท่องเที่ยวทำการจองในเว็บไซต์
สามารถขอคืนเงิน/ขอเลื่อน ภายในเว็บไซต์ได้เลย
โดยให้แนบหลักฐานการชำระเงินที่ชัดเจน และ หน้าสมุดบัญชีที่มีชื่อตรงการผู้จอง

สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อที่ฝ่ายที่พักและบริการ
โทร 025610777 ต่อ 1719
หรือ 025620760″

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

,