• ไม่มีหมวดหมู่

  กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ม.ค. -14 ม.ค. 2565 รวม 36 อัตรา,

  ฝากประชาสัมพันธ์

  กรมแพทย์ทหารบก

  ลิงค์: https://ehenx.com/16143/ หรือ
  ตำแหน่ง: พนักงานบริการ,พนักงานพัสดุ,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานเขียนโปรแกรม,พยาบาล,ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น,นักวิชาการการเงินและบัญชี
  ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,อื่นๆ
  อัตราเงินเดือน: 12,430-18,000
  อัตราว่าง: 36
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมแพทย์ทหารบก)
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ม.ค. – 14 ม.ค. 2565
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • ไม่มีหมวดหมู่

  กรมศิปากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ธ.ค. -26 ธ.ค. 2564 รวม 24 อัตรา,

  กรมศิปากร

  ลิงค์: https://ehenx.com/15810/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,นักวิทยาศาสตร์,นักภาษาโบราณ,คีตศิลปิน(ไทย)(ชาย),นายช่างศิลปกรรม(ด้านประติมากรรม),นายช่างศิลปกรรม(ด้านงานแม่พิมพ์),นายช่างศิลปกรรม,นายช่างไฟฟ้า,นายช่างเขียนแบบ,นายช่างโยธา,พนักงานธุรการ,พนักงานพัสดุ,พนักงานการเงินและบัญชี
  ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
  อัตราว่าง: 24
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ธ.ค. – 26 ธ.ค. 2564
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • ไม่มีหมวดหมู่

  กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-9 ธ.ค. 2564 รวม 820 อัตรา,

  กรมสรรพาวุธทหารบก

  ลิงค์: https://ehenx.com/15800/ หรือ
  ตำแหน่ง: พนักงานบริการ,พนักงานคลังยุทโธปกรณ์,ลูกมือช่าง,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานธุรการ,พนักงานพัสดุ,พนักงานขับรถทุ่นแรง,พนักงานเขียนโปรแกรม,พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล,พนักงานสถิติ,พนักงานคอมพิวเตอร์,ช่างสี,ช่างโลหะ,ช่างโยธา,ช่างไฟฟ้า,ช่างไม้,ช่างสรรพาวุธสาขาวิชาช่างกลโรงงาน,ช่างสรรพาวุธสาขาวิชาช่างช่างไฟฟ้า,ช่างสรรพาวุธสาขาวิชาช่างยานยนต์,ช่างสรรพาวุธสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.
  อัตราเงินเดือน: 12,430-13,280
  อัตราว่าง: 820
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,นครราชสีมา,นครสวรรค์,ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา,ราชบุรี,ลพบุรี,สระบุรี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 ธ.ค. 2564
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • ไม่มีหมวดหมู่

  กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 พ.ย. -3 ธ.ค. 2564 รวม 15 อัตรา,

  กรมสรรพสามิต

  ลิงค์: https://ehenx.com/15746/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิชาการสรรพสามิต,นักวิชาการพัสดุ,พนักงานพัสดุ,พนักงานประจำสำนักงาน
  ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
  อัตราว่าง: 15
  ปฏิบัติงานที่: ,ชุมพร,ชลบุรี,ตราด,นครราชสีมา,บึงกาฬ,เพชรบูรณ์,พัทลุง,มหาสารคาม,ร้อยเอ็ด,ระนอง,สกลนคร,สมุทรสาคร,สิงห์บุรี,สุราษฎร์ธานี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2564
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • ไม่มีหมวดหมู่

  กทม. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 16 พ.ย. -5 ธ.ค. 2564 รวม 7 อัตรา,

  กทม.

  ลิงค์: https://ehenx.com/15704/ หรือ
  ตำแหน่ง: พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์,พนักงานพัสดุ,พนักงานตรวจจ่าย,พนักงานการเงินและบัญชี
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 15,050-
  อัตราว่าง: 7
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 พ.ย. – 5 ธ.ค. 2564
  **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • ไม่มีหมวดหมู่

  องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-17 พ.ย. 2564 รวม 126 อัตรา,

  องค์การเภสัชกรรม

  ลิงค์: https://ehenx.com/15693/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักการตลาด,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,นิติกร,พยาบาล,วิศวกร,เจ้าหน้าที่งานบริหาร,ซ่างไฟฟ้า,พนักงานวิทยาศาสตร์,พนักงานเทคนิคการผลิต,พนักงานพัสดุ,พนักงานการขาย,พนักงานธุรการ,พนักงานการผลิต,ลูกจ้างประจำป.ตรี,ลูกจ้างประจำปวส.,ลูกจ้างประจำปวซ.,ลูกจ้างประจำม.6,ลูกจ้างประจำม.ร/ม.6,ลูกจ้างชั่วคราวป.ตรี,ลูกจ้างชั่วคราวปวส.
  ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
  อัตราเงินเดือน: -16,830
  อัตราว่าง: 126
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ปทุมธานี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 พ.ย. 2564
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • ไม่มีหมวดหมู่

  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 พ.ย. -5 พ.ย. 2564 รวม 8 อัตรา,

  กองทัพอากาศ

  ลิงค์: https://ehenx.com/15599/ หรือ
  ตำแหน่ง: ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง,ช่างไม้,ช่างเขียนแบบ,ช่างโลหะ,พนักงานคอมพิวเตอร์,พนักงานตัดผม,พนักงานพัสดุ
  ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.
  อัตราเงินเดือน: 12,430-13,280
  อัตราว่าง: 8
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 พ.ย. – 5 พ.ย. 2564
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • ไม่มีหมวดหมู่

  องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-31 ส.ค. 2564

  องค์การจัดการน้ำเสีย

  ลิงค์: https://ehenx.com/15252/ หรือ
  ตำแหน่ง: พนักงานพัสดุ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 15,000-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (องค์การจัดการนั้าเลีย)
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ส.ค. 2564
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • ไม่มีหมวดหมู่

  การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ 9 ก.ค. -19 ก.ค. 2564 รวม 164 อัตรา,

  การประปาส่วนภูมิภาค

  ลิงค์: https://ehenx.com/14924/ หรือ
  ตำแหน่ง: วิศวกร,นักวิทยาศาสตร์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,สถาปนิก,เศรษฐกร,นิติกร,วิทยากรฝึกอบรม,นักบัญชี,นักวิเคราะห์ระบบงาน,นักบริหารงานทั่วไป,ช่างไฟฟ้า,ช่างโยธา,พนักงานพัสดุ,นักวิชาการภูมิสารสนเทศ,พนักงานการเงินและบัญชี,ช่างเครื่องกล,นักบริหารพัสดุ,นักประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่นิติกร
  ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 14,160-18,330
  อัตราว่าง: 164
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ก.ค. – 19 ก.ค. 2564
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**