Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ธ.ค. -26 ธ.ค. 2565

กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ลิงค์: https […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ธ.ค. -28 ธ.ค. 2565

กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี ลิ […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กปร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ธ.ค. -6 ม.ค. 2566

กปร ลิงค์: https://ehenx.com/17957/ หรือ ตำแหน่ง: เจ้าห […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-23 ธ.ค. 2565 รวม 9 อัตรา,

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ลิงค์: https://ehenx. […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-23 ธ.ค. 2565 รวม 22 อัตรา,

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลิงค์: https://ehenx.com/17953/ ห […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-13 ธ.ค. 2565 รวม 23 อัตรา,

กองบัญชาการกองทัพไทย ลิงค์: https://ehenx.com/17947/ หร […]