Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ธ.ค. -20 ธ.ค. 2565 รวม 23 อัตรา,

กรมโยธาธิการและผังเมือง ลิงค์: https://ehenx.com/17939/ […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ธ.ค. -14 ธ.ค. 2565

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ลิงค์: […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ธ.ค. -23 ธ.ค. 2565 รวม 37 อัตรา,

กรมที่ดิน ลิงค์: https://ehenx.com/17935/ หรือ ตำแหน่ง: […]