Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 มี.ค. -25 มี.ค. 2566 รวม 6 อัตรา,

ป.ป.ส. ลิงค์: https://ehenx.com/18034/ หรือ ตำแหน่ง: นั […]

Categories
งานราชการอื่นๆ

ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 ต.ค. 2565 รวม 13 อัตรา,

ป.ป.ส. ลิงค์: https://ehenx.com/17648/ หรือ ตำแหน่ง: เจ […]

Categories
งานราชการอื่นๆ

ป.ป.ส. สํานักงานป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดภาค 3 เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-6 ต.ค. 2565 รวม 16 อัตรา,

ป.ป.ส. สํานักงานป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดภาค 3 ลิงค์: […]

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 พ.ค. -31 พ.ค. 2565 รวม 15 อัตรา,

“ป.ป.ส. “ ลิงค์: https://ehenx.com/16775/ ห […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ม.ค. -14 ม.ค. 2565 รวม 24 อัตรา,

“ป.ป.ส. “ ลิงค์: https://ehenx.com/16010/ ห […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 9 ส.ค. -19 ส.ค. 2564 รวม 7 อัตรา,

“ป.ป.ส. “ ลิงค์: https://ehenx.com/15132/ ห […]