Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

โรงพยาบาลปทุมธานี เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] นักวิชาการพัสดุ (23 ธ.ค. – 10 ม.ค. 2557)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

"โรงพยาบาลปทุมธานี เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] นักวิชาการพัสดุ (23 ธ.ค. – 10 ม.ค. 2557)"

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12261/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,960
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ธ.ค. – 10 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี นิติศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า โยธา ก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ โรงพยาบาลปทุมธานี :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 17 ม.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ โรงพยาบาลปทุมธานี คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (บัดนี้ – 27 พ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

"กรมตรวจบัญชีสหกรณ์" เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

【★】
ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,960
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 พ.ย. 2556
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทีบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์ซึ่งได้มีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 29 พ.ย. 2556
สอบวันที่: 06 ธ.ค. 2556
ประกาศผลสอบ: 11 ธ.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบท้องถิ่น 2563-2564

อบจ.ปทุมธานี เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ (รวม 27 อัตรา) ระดับ 1,ระดับ 2,ระดับ 3 (15 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

อบจ.ปทุมธานี เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
ตำแหน่ง: (รวม 27 อัตรา) ระดับ 1,ระดับ 2,ระดับ 3
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 6,050-8,340
อัตราว่าง: 27
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2556
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ระดับ 1

 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • เจ้าหน้าที่พัสดุ

ระดับ 2

 • เจ้าพนักงานธุรการ
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 • เจ้าพนักงานพัสดุ
 • นายช่างโยธา
 • นายช่างเขียนแบบ
 • นายช่างเครื่องกล
 • เจ้าพนักงานการเกษตร

ระดับ 3

 • วิศวกรโยธา
 • นิติกร
 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • เจ้าหน้าที่สันทนาการ
 • บุคลากร
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นักวิชาการประชาสัมพันธ์
 • นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
 • นักวิชาการศึกษา
 • นักวิชาการพัสดุ

วิธีการสมัครงาน ข้าราชการ อบจ.ปทุมธานี :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: –  2556
สอบวันที่: –  2556
ประกาศผลสอบ: –  2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!! | ลิงค์สำรอง


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักพัฒนาการเด็ก,นักสังคมสงเคราะห์,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,นักจิตวิทยา,พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2,เจ้าพนักงานพัฒนสังคม,พนักงานบริการ,เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม,ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์,พนักงานคอมพิวเตอร์,นักพัฒนาสังคม, (8 – 14 พ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักพัฒนาการเด็ก,นักสังคมสงเคราะห์,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,นักจิตวิทยา,พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2,เจ้าพนักงานพัฒนสังคม,พนักงานบริการ,เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม,ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์,พนักงานคอมพิวเตอร์,นักพัฒนาสังคม,
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 9,110-15,960
อัตราว่าง: 19
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ,ชลบุรี,สมุทรปราการ,ราชบุรี,นนทบุรี,บุรีรัมย์,อยุธยา,ปทุมธานี,แพร่,ภูเก็ต,นครนายก,สุพรรณบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สงขลา,นครราชสีมา,พะเยา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 – 14 พ.ย. 2556
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 21 พ.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ (บัดนี้ – 5 พ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11460
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 พ.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 6 พ.ย. 2556
สอบวันที่: 8 พ.ย. 2556
ประกาศผลสอบ: 11 พ.ย. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สพป.-สพม. ประกาศ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ( – ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สพป.-สพม. ประกาศ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,920-12,530
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่,ราชบุรี,ปทุมธานี,เพชรบุรี,สุโขทัย,ตาก,สตูล,กาญจนบุรี,ศรีสะเกษ,บุรีรัมย์,จันทบุรี,ตราด,เพชรบูรณ์,เชียงราย,อุบลราชธานี,อยุธยา,สุพรรณบุรี


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย,นักวิชาการเกษตร (19 – 23 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง

 • นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี)
 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1)
 • เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย (ปฏิบัติงานฝ่ายสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1)
 • นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ)

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ค่าตอบแทน 15,960 บาท

**ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 คือ จังหวัดปทุมธานี นครนายก ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 60 วัน

ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี,ลพบุรี,สมุทรปราการ

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 เลขที่ 56 หมู่ 2 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 – 23 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 2 ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ (15 – 25 ก.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานีเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี)
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.

วิธีการสมัครงานราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี :

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักจัดการงานทั่ว,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านเกษตรกรรม,ด้านสามัญ),นักสังคมสงเคราะห์,พนักงานคุมประพฤติ,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานพินิจ (ชาย),พยาบาลวิชาชีพ (25 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ตำแหน่งว่าง สนามสอบที่ 1 สนามกรุงเทพมหานคร

 • นักจัดการงานทั่ว
 • นักทรัพยากรบุคคล
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
 • นักประชาสัมพันธ์
 • นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านเกษตรกรรม)
 • นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านสามัญ)
 • นักสังคมสงเคราะห์
 • พนักงานคุมประพฤติ
 • เจ้าพนักงานธุรการ
 • พนักงานพินิจ (ชาย)

ตำแหน่งว่าง สนามสอบที่ 2 สนามศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

 • นักวิชาการเงินและบัญชี
 • เจ้าพนักงานธุรการ

ตำแหน่งว่าง สนามสอบที่ 3 สนามศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

 • พยาบาลวิชาชีพ
 • เจ้าพนักงานธุรการ

วิธีการสมัครงานราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน :

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 8 ก.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

เว็บไซต์รับสมัครสอบ

an5606241_page_01

รายละเอียดคลิกเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •