Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ส.ค. -26 ส.ค. 2565 รวม 35 อัตรา,

“กรมฝนหลวงและการบินเกษตร “ ลิงค์: https://e […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 ส.ค. -22 ส.ค. 2565

“กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา “ ลิงค์ […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดเลย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 ส.ค. -22 ส.ค. 2565

“กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดเลย “ ลิงค์: […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-11 ส.ค. 2565

“กรมทรัพย์สินทางปัญญา “ ลิงค์: https://ehen […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-10 ส.ค. 2565

“กรมควบคุมโรค “ ลิงค์: https://ehenx.com/17 […]

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 ส.ค. -30 ส.ค. 2565 รวม 753 อัตรา,

“กรมสรรพากร “ ลิงค์: https://ehenx.com/1738 […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-17 ส.ค. 2565

“กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา &#82 […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ส.ค. -23 ส.ค. 2565

“กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง หรือที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-10 ส.ค. 2565

“กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง หรือที่ท […]