การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 23 พ.ค. -1 มิ.ย. 2560 รวม 123 อัตรา

LINE @iqepi QR คลิกท

Read more

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบพนักงาน ต้น พ.ค. 2560

“การไฟฟ้านครหล

Read more

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 30 มิ.ย. -14 ก.ค. 2559 |รวม 114 อัตรา หลายตำแหน่ง

“การไฟฟ้านครหล

Read more

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นายแพทย์ 7,ทันตแพทย์ 6 (5 – 14 ส.ค. 2556)

การไฟฟ้านครหลวงเปิดร

Read more