Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 14 พ.ย. -9 ธ.ค. 2565 รวม 54 อัตรา,

กรมการข้าว ลิงค์: https://ehenx.com/17776/ หรือ ตำแหน่ง […]

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 เม.ย. -26 เม.ย. 2565 รวม 31 อัตรา,

“กรมการข้าว “ ลิงค์: https://ehenx.com/1664 […]

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 13 ธ.ค. -17 ธ.ค. 2564 รวม 27 อัตรา,

“กรมการข้าว “ ลิงค์: https://ehenx.com/1580 […]

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 ธ.ค. -14 ม.ค. 2564 รวม 22 อัตรา,

“กรมการข้าว” ลิงค์: https://ehenx.com/12125 […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ก.ค. -5 ส.ค. 2563

“กรมการข้าว” ลิงค์: https://ehenx.com/10205 […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ก.ค. -5 ส.ค. 2563

    "กรมการข้าว" ลิงค์: https://ehenx.com/102 […]

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-21 ต.ค. 2562 รวม 15 อัตรา,

"กรมการข้าว " ลิงค์: https://ehenx.com/5624/ […]

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-18 ต.ค. 2562

"กรมการข้าว " ลิงค์: https://ehenx.com/5623/ […]

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 ต.ค. 2562

"กรมการข้าว " ลิงค์: https://ehenx.com/5622/ […]