กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ก.ค. -5 ส.ค. 2563

กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ก.ค. -5 ส.ค. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการข้าวเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กรมการข้าว"

ลิงค์: https://ehenx.com/10205/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมการข้าว)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ก.ค. – 5 ส.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการข้าว เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักบริหารกลาง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักบริหารกลาง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาพณิชยการ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสาขาบัญชี

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1.5×2 นิ้ว ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  เจ้าพนักงานธุรการ

  1. ลงทะเบียนออกเลขที่หนังสือราชการในส่วนของกรมการข้าวในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  2. ลงทะเบียนออกเลขที่หนังสือราชการในส่วนของสำนักบริหารกลางในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  3. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการในส่วนของกรมการข้าวในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  4. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการในส่วนของสำนักบริหารกลางในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  5. ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ
  6. ลงทะเบียนควบคุมวันลาของบุคลากรภายในสำนักบริหารกลาง
  7. ตรวจสอบและจัดทำเอกสารเบิกค่าไปรษณีย์รายเดือน
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิชาที่สอบ

  เจ้าพนักงานธุรการ

  ความรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการข้าว :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมการข้าว กรมการข้าว สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารงานบุคล (ชั้น 1) ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 – 5 สิงหาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการข้าว

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments