Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 ส.ค. -9 ก.ย. 2565

กองทัพเรือ

ลิงค์: https://ehenx.com/17366/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 12,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานจัดหา ยุทโธปกรณ์ทหารเรือ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ส.ค. – 9 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองทัพเรือ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วยสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริการ

๓.๒.๑ สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
๓.๒.๒ มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ในตำแหน่ง ที่ได้รับการบรรจุ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

พนักงานบริการ

๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการด้านท้องประชุม ท้องรับรอง บ้านพักรับรอง สโมสร แหล่งสมาคม ฌาปนสถาน และสถานที่อื่น ๆ ที่กำหนด
๒.๒ ปฏิบ้ติงานเกี่ยวกับการรวบรวม และรับ – ส่งเอกสารและพัสดุ
๒.๓ ต้อนรับ และบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีต่าง ๆ และผู้ที่มาใช้ สถานที่นั้น ๆ
๒.๔ ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินของ ทางราชการ
๒.๕ ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒.๖ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานบริการ

ภาคปฏิบัติ (ทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง) จำนวน ๑๐๐ คะแนน และสอบสัมภาษณ์ (ความรอบรู้ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ การตัดสินใจ และการสื่อสาร) จำนวน ๑๐๐ คะแนน รวมทั้งสินจำนวน ๒๐๐ คะแนน โดยนำคะแนนในการสอบทั้งสองส่วน มารวมกัน)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพเรือ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกธุรการ

สำนักงานจัดหา ยุทโธปกรณ์ทหารเรือ สำนักงานจัดหา ยุทโธปกรณ์ทหารเรือ ๑๖ ซอยวังเดิม ๓ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565 – 9 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กองทัพเรือ

แผนที่ file 1

Comments

comments