กองบัญชาการกองทัพไทย กรมข่าวทหาร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-17 มิ.ย. 2565

กองบัญชาการกองทัพไทย กรมข่าวทหาร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-17 มิ.ย. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กองบัญชาการกองทัพไทย กรมข่าวทหาร

ลิงค์: https://ehenx.com/17148/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,430-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมข่าวทหาร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมข่าวทหาร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กรมข่าวทหาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการ จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430-13800 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑.๑.๑ เพศชาย
๑.๑.๒ คุณวุฒิ ม.๓-ม.๖, ปวช.-ปวส. (พณิชยการทุกสาขา)
๑.๑.๓ อัตราค่าตอบแทน
๑.๑.๓.๑ คุณวุฒิ ม.๓, ม.๖ จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๔๓๐ บาท กับเงินเพิ่มค่าครองชีพเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท
๑.๑.๓.๒ คุณวุฒิ ปวช. จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๒๘๐ บาท กับ เงินเพิ่มค่าครองชีพเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท
๑.๑.๓.๓ คุณวุฒิ ปวส. จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๓,๘๐๐ บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบริการ

๑.๑.๔.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการและจัดเตรียมสถานที่สำหรับใช้ ในโอกาสต่างๆ
๑.๑.๔.๒ ดูแลรักษาทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอยบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ ห้องสุขา และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
๑.๑.๔.๓ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวช้องกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย กรมข่าวทหาร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยืนใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันจันทร์ที ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันคุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ กองกลาง

กรมข่าวทหาร กรมข่าวทหาร ชั้น ๓ อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 – 17 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กองบัญชาการกองทัพไทย กรมข่าวทหาร

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments