สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-1 พ.ค. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ลิงค์: https://ehenx.com/16772/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานชั่วคราว
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 17,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 1 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานชั่วคราว

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานชั่วคราว

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ หรือ เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาอื่นๆ
– เพศชาย/หญิง อายุ 23 – 30 ปี
– มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สรุปประเด็น และมีความละเอียดรอบคอบ
– มีความสามารถในการจัดทำบันทึกและร่างจดหมาย
– มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
– มีความสามารถประสานงานบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกองค์กรได้ดี
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานชั่วคราว

– รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น แบบฟอร์มเก็บข้อมูล (google form) ประกอบการประเมินหน่วยบริหารและจัดการทุน และแหล่งข้อมูลดิจิทัลอื่น ๆ
– ประมวลผลข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้น และสรุปผล
– ติดต่อประสานงานในการจัดประชุม และอำนวยความสะดวกในการประชุม เช่น การประชุม dialogue กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการประชุมคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผล เป็นต้น
– ถอดเทปการประชุม และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
– จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลและการประชุม
– ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2565 – 1 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments