สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-28 ก.ย. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/15454/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้สื่อข่าว,เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 12,000-18,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้สื่อข่าว

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12000- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้สื่อข่าว

1.สัญชาติไทย
2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี
3.เพศหญิงหรือชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
4.มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน หรือคุณวุฒิที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นที่เทียบได้กับนิเทศศาสตร์
5.สามารถใช้โปรแกรม MICROSOFT OFFICE (Word , Excel , Power point) ได้
6.สามารถปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชน การสื่อข่าว รายงานข่าว จัดทำข่าวประกอบเสียงและเอกสารข่าว และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
7.สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
8.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
9.ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะความผิดวินัย
10.ไม่เคยต้องโทษจำคุกเพราะความผิดทางอาญา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


เจ้าพนักงานพัสดุ

1.มีสัญชาติไทย
2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี
3.เพศหญิงหรือชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
4.มีคุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5.สามารถใช้โปรแกรม MICROSOFT OFFICE (Word , Excel , Power point) ได้
6.สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
7.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
8.ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะความผิดวินัย
9.ไม่เคยต้องโทษจำคุกเพราะความผิดทางอาญา

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  :ตนเอง   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ด้วยตนเอง หรือ ดำเนินการดาวน์โหลดใบสมัครงานจัดส่งไฟล์เอกสารใบสมัครงานพร้อมด้วยหลักฐานการรับสมัครงานมาที่ EMAIL : radiothailand2017@gmail.com
– ชื่อเรื่องระบุว่า“ต้องการสมัครงานในตำแหน่ง……..” รับสมัคร

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 – 28 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments