Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ต.ค. -7 ต.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ล […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สวรส.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-15 ต.ค. 2564

“สวรส.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข “ ลิงค์: htt […]

Categories
งานราชการอื่นๆ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-28 ก.ย. 2564

“สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย “ ลิงค์ […]

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สมอ.สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ต.ค. -26 ต.ค. 2564 รวม 20 อัตรา,

“สมอ.สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “ ล […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ต.ค. -7 ต.ค. 2564

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปั […]