กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 ก.ย. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/15440/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานการวิเคราะห์วิจัยและจัดทำฐานข้อมูลด้านการทูตวัฒนธรรม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกองการทูตวัฒนธรรม ที ๑/๒๕๖๔

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนนการดำเนินงาน การวิเคราะห์ วิจัย และจัดทำฐานข้อมูลต้านการทูตวัฒนธรรม ประจำกองการทูตวัฒนธรรม กรมสารนิเทศ กระทรวงการตำงประเทศ

ด้วยกองการทูตวัฒนธรรม กรมสารนิเทศ ทระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์ จะจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน การวิเคราะห์ วิจัย และจัดทำฐานข้อมูลด้านการทูตวัฒนธรรม จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน การวิเคราะห์ วิจัย และจัดทำฐานข้อมูลด้านการทูตวัฒนธรรม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน การวิเคราะห์ วิจัย และจัดทำฐานข้อมูลด้านการทูตวัฒนธรรม

–    มีสัญชาติไทย (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
–    วุฒิการศึกษาระดับปริญ่ญาตรีหรือสูงกว่า
–    มีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งไนประเทศและ ต่างประเทศ
–    มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้
–    มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี (โปรแกรม Word, Excel, Internet, Photoshop, Illustrator)
–    มีทักษะความชำนาญและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ Graphic Design ในรูปแบบต่าง ๆ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน การวิเคราะห์ วิจัย และจัดทำฐานข้อมูลด้านการทูตวัฒนธรรม

–    สนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย และการสร้างความเชื่อมั่นต่อไทยในประชาคมระหว่างประเทศผ่านกิจกรรมสำคัญ ๆ ได้แก่
(๑) การส่งเสริมเสริมคิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย (๒) การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และละคร โทรทัศน์ไทย (๓) การสนับสนุนการจัดทำความตกลงทางด้านวัฒนธรรมและกีฬา และ (๔) การดำเนิน โครงการความร่วมมือด้านศาสนา
–    ประสานงานกับส่วนราชการ และหน่วยงาน/องค์กรเอกชน ในการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจข้างต้น
–    จัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลในรูป Soft Copy ซึ่งสามารถเรียกใข้งานได้ทันที และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้งหมดของกองการทูตวัฒนธรรมไวัด้วยกัน รวมทั้งจัดเก็บเอกสาร ราชการที่ไม่มีชั้นความลับที่จำเป็นจะใช้อ้างอิงให้อยู่ในรูป Soft Copy เพื่อความรวดเร็วในการเรียกใช้งาน ในอนาคต
–    รวบรวมข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับงานของกองการทูตวัฒนธรรมเพื่อเป็นฐานข้อมูล ในการวิเคราะห์การดำเนินงาน ผลงาน และวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต เพื่อกำหนดนโยบายให้สอดคล้อง ต่อไป
–    หากสามารถปฏิบัติงานออกแบบภาพ Artwork หรืองาน Graphic Design ในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้ และ/หรือ ทำ content สื่อออนไลน์ได้ จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ
–    งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครล่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ information02@mfa.mailgo.th หัวข้อเรื่อง “สมัครสอบ” ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2564 – 30 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments