กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-12 ต.ค. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/15441/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลสรรมดา

ด้วยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์ จะรับสมัคร บุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาตำแหน่งเจ้าหน้าที่!ครงการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศที่บุ่งผลสัมฤทธี๋ จำนวน ๕ อัตรา โดยมี รายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่โครงการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่โครงการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๖ มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๒๒ ปี
๑,๓ สัาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้น
๑,๔มีความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี
๑.๕ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ รวมถึงการใช้โปรแกรม Microsoft Office, Photoshop
๑,๖ มีความขยัน อดทน พร้อมที่จะปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และนอกสถานที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่โครงการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๒.๑, ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ทั้งในกรอบ ทวิภาคี ไตรภาคี กรอบความร่วมมือต่าง ๆ และความร่วมมีอเกี่ยวกับการเผยแพร่หลักปรัชญา ชองเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ
๒.๒ ติดตามศึกษา และประมวลผล วิเคราะห์ สภาวะ และแนวโน้มความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศเพื่อจัดทำแผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ของไทยกับคู่ความร่วมมือต่าง ๆ ในสาขาที่เกี่ยวช้อง
๒.๓ การดำเนินงานด้านทุนศึกษา และผิกอบรมนานาชาติ การประสานงานกับนักศึกษาต่างชาติ จัดทำคลังข้อมูล ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทยในสาขาต่างๆ และรวบรวมประมวลผล สถิติข้อมูล ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (Official Development Assistance ODA ชองไทย)
๒.๔ ปฏิบัติงานของส่วนราชการที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครกรอบแบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซด์กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ https://tica-thaigov.mfa.go.th ภายใต้หัวข้อ : ข่าวสาร/กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์/รับสมัครบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ และส่งเอกสารการสมัครในรูปแบบ PDF ไปที่ Email: tica@mfa.mail.go.th

กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2564 – 12 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022035000

ต่อ 40302

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments