สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-3 ก.ย. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

ลิงค์: https://ehenx.com/15303/ หรือ
ตำแหน่ง: นักบริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานด้านพัสดุ),นักบริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานด้านการเงิน)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 17,500-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 3 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ที่ 33 /2564

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่ง(ตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับ สมัครบุคคลเพื่อดัดเลือกและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สำนักบริหาร จำนวน 2 บัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

.นักบริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านพัสดุ)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านการเงิน)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักบริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านพัสดุ)

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งและภารกิจของสถาบัน จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2. หากมีความรู้/ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน


นักบริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านการเงิน)

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งและภารกิจของสถาบัน จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2. หากสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการเงิน หรือ การบัญชี หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน หรือ บัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความรู้ และความสามารถในการทำงานด้านการเงินและการจัดการทั่วไป
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา  :สมัครทางไปรษณีย์   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน/EMS (สามารถตรวจสอบวัน/เวลาส่งได้)ตั้งแต่ วันที่ 10 สิงหาคม 2564 – 3 กันยายน 2564 ไปที่ สานักผู้อานวยการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ
พัฒนา (องค์การมหาชน) ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซอยจุฬา 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นสาคัญ หรือส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครทางอีเมล์ kuson@itd.or.th

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564 – 3 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022161894

ต่อ 131

ดาวน์โหลดไฟล์ “สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments