กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-24 ส.ค. 2564

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-24 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมโรค

ลิงค์: https://ehenx.com/15126/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมควบคุมโรค)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมควบคุมโรค

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ด้วยกรมควบคุมโรคประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,010-13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

(๑) ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ
(๒) ได้รับประกาศนึยบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมควบคุมโรค  :ตนเอง   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

(๑) สมัครด้วยตนเอง โดยยื่นหลักฐานการสมัครที่กลุ่มสรรหา กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ อาคาร ๓ 

กรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 – 24 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมควบคุมโรค

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments