ครม.เตรียมรับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ 1 หมื่นอัตรา

ครม.เตรียมรับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ 1 หมื่นอัตรา

ฝากประชาสัมพันธ์

ครม.เตรียมรับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ 1 หมื่นอัตรา

ลิงค์: https://ehenx.com/14377/ หรือ
เรื่อง:


ครม.เตรียมรับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ 1 หมื่นอัตรา

ครม.เคาะเปิดตำแหน่ง “พนักงานราชการเฉพาะกิจ” จ้างนศ.จบใหม่หมื่นอัตรา เงินเดือน1.8หมื่น

วันที่ 8 มิ.ย. 64 เวลา 13.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมครม.ว่า ครม.มีมติเห็นชอบให้มีการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 1 หมื่นอัตรา โดยจะเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี จบหม่ ให้ได้รับเงินเดือน 18,000 บาทต่อเดือน

โดยมีระยะเวลาของสัญญาจ้างเป็นเวลา 1 ปี  ซึ่งจะสิทธิประกันสังคม และสิทธิอื่นๆ ด้วย เพื่อช่วยให้เกิดการจ้างงานส่วนรายละเอียดอื่นๆ ทีมโฆษกรัฐบาลจะแถลงรายละเอียดต่อไป

ด้าน นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ และผลการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา พร้อมอนุมัติ วงเงิน 2,254.32 ล้านบาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ด้วยระบบพนักงานราชการ โดยรายละเอียดดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรอบอัตรากำลัง

  • 10,000 อัตรา
  • เฉพาะในกลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มเป้าหมาย

  • ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี

หน่วยงานที่ขอรับจัดสรรอัตรากำลัง

  • 28  ส่วนราชการ
  • ได้แก่  หน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด หรือหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่เป็นหน่วยปฏิบัติ  โดยเป็นส่วนราชการที่มีภารกิจสำคัญและเร่งด่วน 

ระยะเวลาการจ้างงาน

  • ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างหรือไม่เกิน 30 กันยายน 2565 และไม่มีการต่อสัญญา

อัตราค่าตอบแทน/สิทธิประโยชน์

  • 18,000 บาท/เดือน ตลอดสัญญาการจ้างงาน
  • โดยได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับพนักงานราชการปกติ  
  • ยกเว้นเฉพาะในส่วนของสิทธิการลงเพื่อไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 120 วัน 

“ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังย้ำให้หน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน วิธีดำเนินการจ้างพนักงานราชการ และแผนการดำเนินงาน รวมทั้ง เร่งดำเนินการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564 โดยคำนึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะได้ติดตามประเมินผลการดำเนินการรวมถึงผลสัมฤทธิ์จากการจ้าง เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย”  นายอนุชา ฯ  กล่าว

แหล่งที่มา

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments