สรุป 3 กลุ่ม รับเงินเยียวยา เราชนะ 7,000


ฝากประชาสัมพันธ์

สรุป 3 กลุ่ม รับเงินเยียวยา เราชนะ 7,000

ลิงค์: https://ehenx.com/12312/ หรือ
เรื่อง:


สรุป 3 กลุ่ม รับเงินเยียวยา เราชนะ 7,000

เปิดเงื่อนไข 3 กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ “เราชนะ” แจกเงิน 7,000 บาท เยียวยาโควิด-19 ครั้งนี้คลังโอนเงินเข้าระบบเป็บรายสัปดาห์

วันที่ 19 ม.ค.64 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงโครงการ “เราชนะ” ซึ่งเป็นมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่ร่วมโครงการ มีดังนี้

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตาม ม.33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรงตามปกติ
4. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง
5. ไม่เป็นผู้รับบํานาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562
7. เงินฝากรวมทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สำหรับการโอนเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม มีดังนี้

1. กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จะได้รับเงินตลอดโครงการไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ผ่านบัตรสวัสดิการของรัฐ ซึ่งรวมความช่วยเหลือที่ให้ไปก่อนหน้านี้แล้ว แยกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

ผู้ที่รายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ได้รับเงินอยู่แล้ว 800 บาท/เดือน จะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่ม 675 บาท/สัปดาห์ ประมาณ 2,700 บาท/คน/เดือน รวมเงินตลอดระยะเวลาโครงการ 5,400 บาท/คน

ผู้มีรายได้เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี จะได้รับเงินอยู่แล้ว 700 บาท/เดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่ม 700 บาท/สัปดาห์ รวมเงินตลอดระยะเวลาโครงการ 5,600 บาท

ทั้งนี้จะโอนเงินเข้าระบบเป็นรายสัปดาห์ เริ่มวันที่ 5 ก.พ.64 จนกว่าจะครบ 7,000 บาท/คน

2. กลุ่มที่มีฐานข้อมูล และเป็นผู้ใช้ G-wallet ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จะโอนเงินเป็นรายสัปดาห์เช่นเดียวกัน สัปดาห์ละ 1,000 บาท ไปจนครบ 7,000 บาท เริ่มโอนเงินงวดแรกวันที่ 18 ก.พ.64

3. กลุ่มที่ยังไม่มีฐานข้อมูล จะได้เงิน 1,000 บาททุกวันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ ไปจนครบ 7,000 บาท เริ่มโอนเงินงวดแรกในวันที่ 18 ก.พ. 64 โดยงวดแรกจะโอนเงินทบต้น เป็น 2,000 บาท.

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments