กสท. เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ 17 มิ.ย. -24 มิ.ย. 2563 รวม 61 อัตรา,

กสท. เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ 17 มิ.ย. -24 มิ.ย. 2563 รวม 61 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กสท.เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ

"กสท."

ลิงค์: https://ehenx.com/8923/ หรือ
ตำแหน่ง: ฝ่ายธุรกิจความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ,ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล,ฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า,ฝ่ายธุรกิจแลกเปลี่ยนข้อมูลฝ่ายธุรกิจบริการดิจิทัล,ฝ่ายผลิตภัณฑ์บรอดแบนด์,ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจ,
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 61
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 มิ.ย. – 24 มิ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กสท. เปิดรับสมัคร

ประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

ด้วย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริยญาตรี สาขาวิชาต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง จำนวนทั้งสิ้น 61 อัตรา จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ฝ่ายธุรกิจความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราว่าง : 10 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า

อัตราว่าง : 36 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ฝ่ายธุรกิจแลกเปลี่ยนข้อมูล

อัตราว่าง : 7 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ฝ่ายธุรกิจบริการดิจิทัล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ฝ่ายผลิตภัณฑ์บรอดแบนด์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ฝ่ายธุรกิจความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คุณวุฒิ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเอร์ หรือ
 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ด้าน IT Cyber security
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน Network
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน IT Cyber Security
 • มีความกระตือรือร้น สามารถเรียนรู้งานได้รวดเร็ว มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานเ็นทีมได้
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นเวร เป็นกะได้ 

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือ

 • คุณวุฒิปริยญาตรีวิทยาศษสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ด้าน IT Cyber security
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน Network
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน IT Cyber Security
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรม
 • มีความกระตือรือร้น เรียนรู้ได้รวดเร็ว
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นเวร เป็นกะได้ 

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือ 

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศษสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความรู้ ความเข้า่ใจในระบบ CCTV Solution
 • มีประสบการณ์ด้าน CCTV Solution
 • มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการออกแบบเบื้องต้นของระบบ CCTV Solution และ ระบบ Analytic
 • มีประสบการณ์การทำงานระบบ CCTV ร่วมกับระบบสารสนเทศ ทั้ง Hardware, Software โดยสามารถติดตั้งระบบ CCTV ผ่านระบบเครือข่าย รวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้
 • มีความกระตือรือร้น เรียนรู้ได้รวดเร็ว มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์

 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Network และ IT security
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบ และการทดสอบการเจาะระบบ (Vulnerability Assessment and Penetration Testing)
 • มีความรู้ ความเข้าใจการใช้งานเครื่องมือ (Tools) Opensource ที่ใช้ตรวจสอบช่องโหว่ของระบบ
 • มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา Web Application ได้ (PHP, JS, ASP)
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล MySQL, PostgreSQL, EnterpriseDB, NoSQL เป็นต้น

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์

 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Network และ IT security
 • มีความรู้ ความเข้าใจการทำงานของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 • มีความกระตือรือร้น สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรองและวางแผนคิดอย่างเป็นระบบ และทักษะการนำเสนอบริการ

 • คุณวุฒิปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือ คุณวุฒิปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสเนเทศ

 • มีความรู้ ความเข้าใจด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สามารถทำงานที่ต้องแก้ไขปัญหา และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Visio ได้เป็นอย่างดี
 • ชอบการเรียนรู้ ของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ด้านอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกัน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ งานด้านการสือ่สาร และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • หากมีใบรับรองประกาศนียบัตร CISA, CISSP, ISO ITIL, COBIT หรือมีประสบการณ์ด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ หรือมีความรู้เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล
 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์
ฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า
 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ หรือ
 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หากมีผลการทดสอบ Certification : VCP, MCSA, CDCP หรืออื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบผลการทดสอบ Certification (ถ้ามี))
 • หากมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TOEIC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TOEIC (ถ้ามี))

 • คุณวุฒิปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ หรือ

 • คุณวุฒิปริญญาโทวิทยาศษสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน (แนบผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ด้วย)

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอรฺ์ หรือ

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรฺ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความรูและประสบการณ์ Internal Audit (IT) หรือหากมีผลการทดสอบ Certification Internal Audit, Lead Auditor หรืออื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือ

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศษสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หากมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TOEIC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TOEIC (ถ้ามี))

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือ 

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หากมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TOEIC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TOEIC (ถ้ามี))

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือ

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศษสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หากมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TOEIC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TOEIC ถ้ามี)

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือ

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หากมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TOEIC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบผลการทดสอบภาษาัองกฤษ TOEFL หรือ TOEIC ถ้ามี)
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นเวรเป็นกะได้

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 • หากมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TOEIC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TOEIC ถ้ามี)

 • คุณวุฒิปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ

 • คุณวุฒิปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Mobile Application และ Web Programming จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศษสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ 

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Mobile Application และ Web Programming จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ฝ่ายธุรกิจแลกเปลี่ยนข้อมูล
 • คุณวุฒิปริยญาตรีวิศวกรรมศษสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้เกี่ยวกับ National Single Window 
 • มีความรู้ทางด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Interoperability)
 • มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ออแบบ และกำหนดทรัพยากรทางด้าน IT Infrastructure เพื่อใช้ใน Project ได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ISO/IEC 27001, 27016, 27018, ENISA และมีความรู้เกี่ยวกับ NIST Cybersecurity Framework
 • มีความรู้เกีย่วกับมาตรฐาน ISO/IEC 2000, 20022
 • มีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน (แนบผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ด้วย)
 • หากมีความรู้ความเข้าใจด้านพิธีศุลกากรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา Application บน Smart Device (Android/ISO)
 • มีความรู้เกี่วกับการออแบบและพัฒนา Web Application ได้ (PHP, JS, ASP)
 • ความรู้เกี่ยวกับการออแบบและพัฒนา API และ Web Service ทั้ง SOAP และ Rest
 • มีความรู้เกี่ยวกับการสือ่สารแบบ Asynchronous และ Synchronous
 • มีความรู้ในการพัฒนา Application ที่มีการนำ Digital Signature มาใช้
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล MySQL, PostgreSQL, EnterpriseDB, NoSQL (Classandra, MongoDB, ELK) เป็นต้น
 • มีความรู้ในโครงสร้างของเอกสารหรือการเก็บข้อมูลในรูปแบบ XML
 • หากมีประสบการณ์ในการพัฒนา Application ที่เกี่ยวกับระบบ EDI, การรับส่งข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาวิชาโทรคมนาคม ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์

 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Network และ อุปกรณ์ระบบ Network
 • มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ออกแบบและกำหนดทรัพยากรทางด้าน IT Infrastructure เพื่อใช้ใน Project ได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Software เกี่ยวกับ Virtual Machine เช่น VMWare หรือ Hyper V เป็นต้น
 • มีความรู้ในการบริหาร IT Infrastructure ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในระบบเครื่องแม่ข่ายบนระบบ Cloud และ ฏฟะฟ แำืะำพ
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการทั้ง Windows Server และ Unix, BDS, Linux
 • มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ Web Server อย่าง Apache และ Tomcat เป็นต้น
 • ความรู้เกี่ยวกับงาน Minotor Traffic ของเครือข่ายและ Usage ของระบบเครื่องแม่ข่าย

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา Application บน Smart Device (Android/IOS)
 • มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา Web Application ได้ (PHP, JS, ASP)
 • มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา API และ Web Service ทั้ง SOAP และ Rest
 • มีความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารแบบ Asynchronous และ Synchronous 
 • มีความรู้ในการพัฒนา Application ที่มีการนำ Digital Signature มาใช้
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล MySQL, PostgreSQL, EnterpriseDB, NoSQL (Cassandra, MongoDB, ELK) เป็นต้น
 • มีความรู้ในโครงสร้างของเอกสารหรือการเก็บข้อมูลในรูปแบบ XML
 • หากมีประสบการณ์ในการพัฒนา Application ที่เกี่ยวกับระบบ EDI, การรับส่งข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์

 • มีความรู้เกี่ยวกับ Nation Single Window
 • มีความรู้ทางด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Interoperability)
 • มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ออกแบบ และกำหนดทรัพยากรทางด้าน IT Infrastructure เพื่อใช้ใน Project ได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ISO/IEC 27001, 27016, 27018, ENISA และมีความรู้เกี่ยวกับ NIST Cybersecurity Framework
 • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO/IEC 20000, 20022
 • มีคุแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน (แนบผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ด้วย)
 • หากมีความรู้ความเข้าใจด้านพิธีศุลกากรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • มีความรู้เกี่ยวกับการออแบบและพัฒนา Application บน Smart Device (Android/ISO)
 • มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา Web Application ได้ (PHP, JS, ASP)
 • มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา API และ Web Service ทั้ง SOAP และ Rest
 • มีความรู้เกี่ยวกับการสือสารแบบ Asynchronous และ Synchronous
 • มีความรู้ในการพัฒนา Application ที่มีการนำ Digital Sgnature มาใช้
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล MySQL, PostgreSQL, EnterpriseDB, NoSQL (Cassandra, MongoDB, ELK) เป็นต้น
 • มีความรู้ในโครงสร้างของเอกสารหรือการเก็บข้อมูลในรูปแบบ XML
 • หากมีประสบการณ์ในการพัฒนา Application ที่เกี่ยวกับระบบ EDI, การรับส่งข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัครสอบ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

ฝ่ายธุรกิจบริการดิจิทัล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัครสอบ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

ฝ่ายผลิตภัณฑ์บรอดแบนด์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัครสอบ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัครสอบ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

 

 

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ กสท. :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. – 24 มิ.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 17 มิ.ย. 2563

สอบวันที่: 17 มิ.ย. 2563

ประกาศผลสอบ: 17 มิ.ย. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ “กสท.

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments