สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เปิดรับสมัครสอบ 25 พ.ค. -31 ส.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)

ลิงค์: https://ehenx.com/8639/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรระบบเครือข่าย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 0-0
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 พ.ค. – 31 ส.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจข้างอัตราจ้างเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศษสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

วิศวกรระบบเครือข่าย

อัตราว่าง : 6 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิศวกรระบบเครือข่าย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวุฒิ (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับงานบริหารจัดการเครือข่าย ได้แก่ รับเรื่อง วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเหตุจัดจ้าง การบริหารจัดการ Routing, IP address การพัฒนาโปรแกรมหรือเว็บไซต์ต่างๆ การวิเคราะห์ บริการ จัดการเครื่องบริการแม่ข่าย ให้สามารถบริการสมาชิกได้ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ชั้น 13 อาคารอุดมศกึษา 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 128 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022324000

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 2 ก.ย. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)

แผนที่ ประกาศ 1 | 12 | 12 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments