กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-12 มิ.ย. 2563

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-12 มิ.ย. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครสอบกระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครสอบ

"กระทรวงการต่างประเทศ"

ลิงค์: https://ehenx.com/7519/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 มิ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็ฯบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

ด้วยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี และไม่เกิน 35 ปี
 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 4. มีความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในระดับดี โดยสามารถพูด อ่าน เขียน และประสานงานโดยใช้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษได้ดี
 5. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ รวมถึงการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point
 6. ไม่เ็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 7. มีความขยัน อดทน พร้อมที่จะปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวมทั้งนอกสถานที่ได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ประเภทงานลำดับที่ 1 (จำนวน 1 อัตรา)

 1. สนับสนุนงานความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
 2. สนับสนุนงานความร่วมมือกับประเทศต่างๆ บันทึกข้อมูลได้แก่ การรวบรวมข้อมูลของผู้รับทุนประเทศต่างๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูล ภายใต้โครงการความร่วมมือกรอบทวิภาคีกับแหล่ง กรมฯ ต่างๆ และการดำเนินงานด้านทุนภายใต้โครงการทวิภาคีร่วมกับประเทศภูมิภาคแอฟริกา ลาตินอเมริกา ประสานงานกับ สอท. สกญ. และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
 3. ดำเนินงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย อาทิ เข้าร่วมการประชุม จัดทำบันทึคก หนังสือ โทรเลข เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ การดำเนินงานด้านทุนต่างๆ จัดทำบันทึกขออนุมัติ ประชุม งบประมาณ โครงการต่างๆ และดำเนินงานทางด้านทุนฯ
 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงานลำดับที่ 2 (จำนวน 1 อัตรา)

 1. วิเคราะห์ข้อมูลแหล่งต่างๆ และนำมาประมวลผลเพื่อเป็้นข้อมูลสำหรับการติดตามและประเมินผลโครงการ
 2. ดำเนินงานติดตามภาพรวมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและประเมินผลโครงการ
 3. จัดทำรายงานติดตามและประเมินผล การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร กรอกแบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ และส่งเอกสารการรับสมัครในรูปแบบ PDF ไปที่ email: tica@mfa.go.th กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 – 12 มิถุนายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022035000

ต่อ 40203

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ | ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments