มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-22 พ.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

"มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์"

ลิงค์: https://ehenx.com/7394/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ,พนักงานขับรถ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 9,750-11,400
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: ประจวบคีรีขันธ์ (มูลนิธิการศึษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 พ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2/2563

เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ด้วยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะดำเนินการรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,400 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานขับรถ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,750 บาท

คุณวุฒิ : ป.6

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานธุรการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่า ในสาขาวิชาหรือทางที่มูลนิธิเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  2. มีประสบการณืที่เป็นประดยชน์ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานขับรถ

  1. มีอายุระหว่าง 25-50 ปี จบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
  2. มีวามประพฺฤติเรียบร้อย มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ
  3. มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการขนส่งเป็นอย่างดี
  4. มีใบอนุญาติขับรถยนต์
  5. มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ การบำรุงรักษา และสามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ได้เป็นอย่างดี หรือมีประสบการณืที่เป็นประโยชน์ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  6. มีประสบการณ์ในการขับขี่รถมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ :สมัครทางไปรษณีย์   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ได้ที่ งานบุคลากร กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มอำนวยการ ที่ทำการ มูลนิธิการศึษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิการศึษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 214 ถ.นครสวรรค์ ตำบลวัดโสมนัส อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์10100 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 – 22 พฤษภาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022826734

ต่อ 125 หรือยื่นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail: hr.jobdlf@hotmail.com

ดาวน์โหลดไฟล์ “มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments