องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-28 เม.ย. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

องค์การสะพานปลาเปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ

"องค์การสะพานปลา"

ลิงค์: https://ehenx.com/6972/ หรือ
ตำแหน่ง: สถปนิก,หัวหน้าสำนักงานบริหารการตลาดและกิจกรรมสังคม,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 เม.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การสะพานปลา

เรื่อง รับสมัครพนักงาน

องค์การสะพานปลา เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ.2496 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะสวัสดิการ อาชีพชาวประมง จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมประมง พัฒนาศักยภาพกิจกรรมประมง ตลาดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และเพื่อเป็นแหล่งซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

สถปนิก

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


หัวหน้าสำนักงานบริหารการตลาดและกิจกรรมสังคม

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปริญญาตรี
– ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

สถปนิก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร และถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สถาปัตยกรรมหลัก/ ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ. สถาปัตยกรรม) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)/ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.สถาปัตยกรรม) หรือสาขาี่เกี่ยวข้อง
 3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (ใบ ก.ส.) จะได้รบการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรม AUTOCAD/ SKETCHUP/ ARHCAD/ 3D MAX/ Adobe Photoshop, Illustrator Premiere Pro Microsoft Word Excel Power Point จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หัวหน้าสำนักงานบริหารการตลาดและกิจกรรมสังคม

วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาการขาย การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 1. เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร และถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 2. ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขานิเทศศิลป์ สาขามัลติมีเดีย สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถใช้โปรแกรมออกแบบกราฟฟิกได้เป็นอย่างดี เช่น Photoshop Illustrator รวมถึงสามารถตัดต่อวิดีโอได้เป็นอย่างดี เช่น Premier pro เป็นต้น และหากสามารถใช้ After effect ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความรู้และประสบการณ์ในการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น ด้านการถ่ายภาพ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้อง DSLR และสามารถจขัดทำ Presentation ในรูปแบบต่างๆ เช่น VDO, Infographic รวมถึงใช้สื่อสารสนเทศด้านต่างๆ ในการนำเสนองานได้เป็นอย่างดี
 5. มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉฑาะหน้าได้เป็ฯอย่างดี
 6. มีใจรักการออกแบบ มีวามคิดสร้างสรรค์ มีความตั้งใจในการดำเนินงาน ตาม ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 7. หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพเศษ

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์การสะพานปลา :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร องค์การสะพานปลา ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563 – 28 เมษายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การสะพานปลา

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments