ครูเกษียณ เหลืออัตราว่าง 23,000 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

ครูเกษียณ เหลืออัตราว่าง 23,000 อัตรา

ลิงค์: https://ehenx.com/6946/ หรือ
เรื่อง:


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ครูเกษียณ เหลืออัตราว่าง 23,000 อัตรา

รายชื่อข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเกษียณ – ครูผู้ช่วย – ผอ. – บุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลดบลัญชีรายชื่อข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ต้องพ้นจากราชการเนื่องจากครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563

ไฟล์แนบ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments