สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 มี.ค. -13 มี.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"สำนักงานสถิติแห่งชาติ "

ลิงค์: https://ehenx.com/6335/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสถิติ,พนักงานสถิติ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา (สำนักงานสถิติตจังหวัดนครราชสีมา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 มี.ค. – 13 มี.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

อัตราเงินเดือน :11280 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.


พนักงานสถิติ

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ได้รับคุณวุฒิประกาสนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา


พนักงานสถิติ

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บ คัดลอก บันทึก รวบรวมข้อมูล สถิติ บรรณาธิกร ลงรหัส งานสารบรรณ งานธุรการ สามารถปฏิบัติงานสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาได้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานสถิติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานยากพอสมควรเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลสถิติ โดยปฏิบัติหน้าที่หลายอย่าง เช่น ช่วยกำหนดรูปแบบข้อถาม แบบประมวลผล รวบรวมข้อมูลสถิติ ช่วยวิเคราะห์ แปลนำเสนอ ทำรายงานสถิติ วิเคราะห์ ตารางสถิติ ตรวจสอบการลงรายการสถิติ กำหนดมาตรฐานสถิติ ำหนดระเบียวิธีปฏิบัติและควบคุมคุณภาพเชิงสถิติต และเทคนิคการปฏิบัติการทางสถิติ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ สร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้และผู้ใช้สถิติเป็นส่วนรวม ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา งานวิชาการสถิติ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

  1. ความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านการคำนวณ ด้านเหตุผล ด้านการใช้ภาษา ด้านคอมพิวเตอร์
  2. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติการสถิติ เช่น การเก็บ บันทึก รวบรวมข้อมูล สถิติ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ เป็นต้น
  3. ความรู้พื้นฐานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เช่น วิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ และกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ พรบ.สถิติ พ.ศ.2550
  4. ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

พนักงานสถิติ

  1. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติการสถิติ การกำหนดมาตรฐานสถิติ การเก็บบันทึก รวบรวมข้อมูลสถิติ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ และการส่งเสริมวิชาการทางด้านสถิติ
  2. ความรู้พื้นฐานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เช่น วิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ และกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ พรบ.สถิติ พ.ศ.2550
  3. ความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านการคำนวณ ด้านเหตุผล ด้านการใช้ภาษา
  4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมประยุกต์รวมถึงแอพพลิเคชั่น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถิติตจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานสถิติตจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 – 13 มีนาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานสถิติแห่งชาติ

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments