กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล ้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 มี.ค. -6 มี.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

"กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล ้อม "

ลิงค์: https://ehenx.com/6307/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 มี.ค. – 6 มี.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเืพ่อจัดจ้างเ็นพนักงานราชการ ประภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิทยาศาสตร์

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิทยาศาสตร์

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาเคมีอุตสาหกรรม สาขาเคมีสาขาเคมีสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม และสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เป็นผู้ปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับ
1. ปฏิบัติงานทดสอบสารกลุ่มไดออกซินฟิวแรน และ ไดออกซินไลค์ พีซีบี และสารตกค้าง ยาวนานในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
2. ปฏิบัติงานภาคสนาม สำรวจ เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
3. ปฏิบัติงานทดสอบในห้องปฏิบัติการไดออกซิน
4. ปฏิบัติการทวนสอบความใช้ได้ของเครื่องมือ /การตรวจสอบระหว่างการใช้งานเครื่องมือและ อุปกรณ์ และดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์
5. จัดหาวัสดุสารเคมีและครุภัณฑ์ที่จำเป็น ตรวจสอบและจัดทำรายงานวัสดุคงเหลือ (คอมพิวเตอร์)
6. ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำปรึกษาและบริการวิชาการสารไดออกซินและสารตกค้างยาวนาน
7. ปฏิบัติหน้าที่ตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025
8. ดูแลทะเบียนครุภัณฑ์ตามระบบพัสดุและระบบ ISO/IEC17025
9. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการดูแลทะเบียนรหัสปฏิบัติงานอื่นๆ ของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบด้วย – ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สถานการณ์สิ่งแวดล้อม กฎหมาย นโยบาย ตลอดจนข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 2. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ประกอบด้วย – ความรู้ด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางเคมีวิเคราะห์ – ความรู้ทางเคมีวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ – ความรู้ในระบบ ISO/IEC17025 – ความรู้ทางสถิติ การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูล – ความรู้ภาษาอังกฤษและการแปลทางวิชาการสิ่งแวดล้อม – ความรู้การเขียนโครงการวิจัย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล ้อม  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 4 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ 49 พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 – 6 มีนาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล ้อม

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments