มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-13 ม.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

"มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ "

ลิงค์: https://ehenx.com/5968/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 20,250-30,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 ม.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ด้วยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาธุรกิจและการดูแลสังคมสูงอายุ (ABCD) จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

อัตราเงินเดือน :20,250 บาท

 

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

3.2.1 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า
3.2.2 มีความสนใจใน Aging Business & Care Development
3.2.3 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ญี่ปุ่น ได้ดี
3.2.4 สามารถจัดการตารางงาน นัดหมาย และเรียงลำดับความสำคัญของงานได้ดี
3.2.5 มีประสบการณ์การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในองค์กรและนอกองค์กร
3.2.6 มีความรู้ความสามารถด้านจัดการงานอบรมสัมมนา
3.2.7 สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
3.2.8 สามารถทำบัญชีรายรับรายจ่ายเบื้องต้นได้
3.2.9 มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint และ Internet ได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.1 งานธุรการ หน่วยงานภายในและภายนอก
– จัดทำ ดูแลและจัดเก็บบันทึกเอกสารต่างๆ ของศูนย์
– รวบรวม ค้นหาข้อมูล จัดทำการเบิก-จ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ กำหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ
1.2 ตั้งงบประมาณประจำปี ตั้งเรื่องเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโครางการ ประสานงานเรื่องการเงิน งบประมาณ พัสดุ
1.3 งานประสานงาน หน่วยงานภายในและภายนอก
– ABCD Symposium/meeting /workshops/training coordinating
ประสานงานจัดสัมมนาวิชาการ/ประชุม/เวิร์คชอบ/อบรมดูงาน
– Strenghten ABCD networkings with public, private, civic society
สร้างเน็ตเวิร์คความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
เพื่อพัฒนาธุรกิจและการดูแลสังคมสูงอายุ
– Monitoring ABCD website
improving ABCD academic contents, training program activities ,
providing data to website developing team , Creating PR ABCD website
– Monitoring research trends:identify issues and find potential research grant. Data collecting , Data analysis

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 13 ม.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments