สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 พ.ย. -25 พ.ย. 2562

สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา  เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 พ.ย. -25 พ.ย. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

"สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา "

ลิงค์: https://ehenx.com/5768/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านกฎหมาย)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สงขลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 พ.ย. – 25 พ.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ

เรื่อง 

จึงประกาศรับสมัครบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย)

 

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย)

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 2. มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ให้คำปรึกษา แนะนำด้านกฎหมายแก่ส่วนราชการในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสืบสวนหาข้อเท็จจริง สอบสวนทางวินัยข้าราชการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของลูกจ้างและข้าราชการ
 3. ดำเนินเกี่ยวกับกระบวนการฟ้องคดีแพ่ง เรียกค่าเสียหายในกรณีเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ เรียกค่าเสียหายตามสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 4. ดำเนินการในการดำเนินคดีชั้นอนุญาโตตุลาการ ตามพระราชบัญญัติอนุญาตโตตุลาการ
 5. เป็นผู้ตรวจสอบสำนวนการสืบสวนหาข้อเท็จจริง สำนวนการสอบวินัยข้าราชการพลเรือนข้าราชการครูและลกจ้าง และเสนอความเห็นให้แก่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโทษทางวินัย
 6. เป็ฯผู้ตรวจสอบสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และเสนอความเห็นให้แก่ผู้บังคับบัญชาพิจารณา และรายงานกระทรวงการคลังตามระเบียบกฎหมาย
 7. ดำเนินการบังคับคดีทางการปกครองในการยึด อายัด ทรัพย์ของผู้กระทำผิดทางละเมิดของเจ้านห้าที่ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
 8. ดำเนินการตรวจสอบสัญญาการลาศึกษาของข้าราชการในการฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
 9. ดำเนินการเบิกความในชั้นศาลเกี่ยวกับการดำเนินการในชั้นศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลปกครองและในชั้นอนุญาโตตุลาการ
 10. ติดต่อประสานงานให้บริการข้อมูล โดยให้คำปรึกษา แนะนำตอบปัญหาและแก้ไขเกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 11. การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 – 25 พฤศจิกายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments