กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ต.ค. -28 ต.ค. 2562

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ  เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ต.ค. -28 ต.ค. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

"กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ "

ลิงค์: https://ehenx.com/5582/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์,ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ชั้น2,นักสังคมสงเคราะห์,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,พนักงานบริการ,เจ้าพนักงานพัฒนาศักยภาพ,ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ชั้น3,พี่เลี้ยง,เจ้าพนักงานช่วยการพยาบาล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ,กรุงเทพมหานคร,ขอนแก่น,ฉะเชิงเทรา,เชียงใหม่,นนทบุรี,ปทุมธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ต.ค. – 28 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2562

ด้วยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประสงค์จะรัสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเทศสัมพันธ์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


นักสังคมสงเคราะห์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานพัสดุ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานบริการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น, ม.ปลาย


เจ้าพนักงานพัฒนาศักยภาพ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น, ม.ปลาย


ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พี่เลี้ยง

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


เจ้าพนักงานช่วยการพยาบาล

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเทศสัมพันธ์

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ


ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช..) หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรกรรม


นักสังคมสงเคราะห์

ปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเงินและบัญชี และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี


เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ทุกสขาวิชาและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี


เจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชาและสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี


พนักงานบริการ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย


เจ้าพนักงานพัฒนาศักยภาพ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย


ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ทุกสาขาวิชา


พี่เลี้ยง

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย


เจ้าพนักงานช่วยการพยาบาล

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิชาที่สอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นักวิเทศสัมพันธ์

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการจัดสวัสดิการแก่คนพิการ
 • การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 • ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์

ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร การเกษ๖รทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นักสังคมสงเคราะห์

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 • ความรู้เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
 • ความรู้เกี่ยวกับการจัดการกลุ่มเป้าหมายรายกรณี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชีภาครัฐ
 • ความรู้เกี่ยวกับการเงินการคลังภาครัฐ การบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบภายใน (พื้นฐาน)
 • ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน 

เจ้าพนักงานธุรการ

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน 

เจ้าพนักงานพัสดุ

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่วด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2562
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน 

พนักงานบริการ

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน 

เจ้าพนักงานพัฒนาศักยภาพ

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • ความรู้เกี่ยวกับการดูแลคนพิการ
 • ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหารเลี้ยงดูคนพิการ
 • การคิดวิเคระาห์เชิงเหตุผลด้านการจัดสวัสดิการแก่คนพิการ
 • นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน 

ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • ความรู้เกี่ยวกับการฝึกอาชีพให้คนพิการ
 • การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการจัดสวัสดิการแก่คนพิการ
 • นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน 

พี่เลี้ยง

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • ความรู้ ความสามารถเรื่องการดูแลคนพิการด้านกิจวัตรในการใช้ชีวิตประจำวัน
 • นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการจัดสวัสดิการแก่คนพิการ
 • การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน 

เจ้าพนักงานช่วยการพยาบาล

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • ความรู้เกี่ยวกับงานทางด้านการพยาบาล
 • การพยาบาลขั้นพื้นฐาน การส่งเสริมสุขภาพ และการควบคุมป้องกันโรค
 • นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการจัดสวัสดิการแก่คนพิการ
 • การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2562 – 28 ตุลาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 12 ต.ค. 2562

สอบวันที่: 12 ต.ค. 2562

ประกาศผลสอบ: 12 ต.ค. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments