มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง คลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ต.ค. -21 ต.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

"มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง คลธัญบุรี "

ลิงค์: https://ehenx.com/5547/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ต.ค. – 21 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๑. คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
๒. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน หรือสัญญาจ้าง

วิชาที่สอบ

๑.มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารงานทั่วไป อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ๒.มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา สรุปผลและข้อเสนอแนะ ๓.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง ๔.มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทําแผนงานเทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ การควบคุมตรวจสอบให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนางาน ๕.มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารประสานงานการทำงานระหว่างบุคคล ทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง คลธัญบุรี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 – 21 ตุลาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง คลธัญบุรี

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments